GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
 1. Yeterli sayıda akademik kadronun bulunması,
 2. Öğretim elemanlarının akademik yetkinliğe sahip olması,
 3. Programın öğrenciler tarafından tercih edilmesi,
 4. Programın spesifik bir alanda uzman yetiştirmesi itibariyle iş olanaklarının görece iyi olması,
 5. Takım çalışmasına müsait bir program olması,
 6. Programın disiplinlerarası çalışmaya müsait olması.
Zayıf Yanlar
 1. Yüksek lisans doktora düzeyinde eğitime geçiş olanaklarının bulunmaması,
 2. Yerel yönetimler alanındaki AB projeleri ile irtibatın zayıf oluşu,
 3. Diğer üniversite, yerel yönetimler ve meslek odaları gibi kurumlarla ilişkilerin yeterli düzeyde olmaması,
 4. Eğitim süresinin kısalığı nedeniyle verilen formasyonun zorunlu olarak sınırlı oluşu.
Fırsatlar
 1. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine geçiş olanağının olması,
 2. Uyumlu ve rahat bir çalışma ortamının bulunması,
 3. Niğde'nin bir üniversite kenti olma yolunda hızla ilerlemesi,
 4. Bilimsel faaliyet ve projelere giderek daha fazla destek sağlanması,
 5. Tüm dünyada, yerelleşme kavramı ile birlikte yerel yönetimlerin öneminin gittikçe artması,
 6. Diğer program ve bölümlerle disiplinlerarası ilişkinin olması.
Tehditler
 1. Akademik ya da idari personel sayısının azalması,
 2. Programın akademik standartlarının düşmesi,
 3. Bölüme gelen öğrenci sayısının düşmesi,
 4. Bölüme gelen öğrencilerin eğitim alt yapılarının giderek zayıflaması.
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023