Eğitim Amaçları
  1. Temel kamu yönetimi bilgisini destekleyecek ölçüde yabancı dil eğitimi ile bilgisayar kullanabilme becerisi verilmesi,
  2. Karşılaşılması olası sorunların aşılması için gerekli olan çok yönlü düşünme becerisinin kazandırılması,
  3. Yerel yönetimlerin spesifik olarak sahasına giren kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin çözüm üretilmesini sağlayacak teorik altyapının verilmesi,
  4. Yönetme faaliyetinin organizasyona dayalı olması itibariyle yerel yönetimlerde çalışması beklenen öğrencilere grup çalışması yapabilme becerisinin kazandırılması,
  5. Demokratik yerel yönetim anlayışının taşıyıcısı olmaya imkan sağlayan niteliklerin (sosyallik, diyaloğa açıklık, sağlıklı iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma vb.) edinilmesinin sağlanması.
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023