Program Çıktıları
  1. Kent ve siyaset ilişkisini teorik bağlamda analiz edebilme becerisini geliştirmek,
  2. Mesleki etik bilinciyle iş görebilme bilinci geliştirmek,
  3. Küresel gelişmeler ışığında bilimsel dönüşümleri analiz edebilme becerisi kazandırmak,
  4. Alana ilişkin toplumsal ve politik meseleleri kavrayabilme becerisi kazandırmak,
  5. Disiplinlerarası düşünebilme becerisi geliştirmek,
  6. Hedef belirleyerek planlama yapıp amacı gerçekleştirebilme kabiliyeti geliştirmek,
  7. Kentsel dönüşümü ekolojik duyarlılık ekseninde değerlendirebilme becerisi kazandırmak.
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023