Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANC1001 ANATOMİ 3 0 5
Anatominin tanımı,genel kavramlar,Anatomi genel ve özel terimleri,vücudun bölümleri,insan vücudunu meydana getiren hücre,doku,organ ve sistemler.Kemikler hakkında genel bilgiler, iskeleti meydana getiren kemikler.Solunum sistemi, dolaşım sistemi, üriner sitem, sinir sistemi ve duyu organları
Zorunlu Ders ANC1003 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ İLKELERİ 2 0 4
Antrenman kavramları ve genel bilgiler, Antrenör Eğitimi tanımı ve özellikleri.,Temel çalıştırıcı yerleştirme kursları ve müfredatlar, Antrenör Eğitim modelleri.
Zorunlu Ders ANC1005 ATLETİZM 1 2 5
Atletizm ile ilgili temel konu içeriklerini teorik ve uygulamalı olarak vermek. Aynı zamanda bir okul takımını yarışmalara nasıl hazırlayacağını uygulamalı olarak öğretmek.
Zorunlu Ders ANC1007 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ 2 0 4
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.
Seçmeli Ders ANC1009 İZCİLİK 0 2 0
Seçmeli Ders ANC1011 KAYAK 0 2 0
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilmek, kullanılacak uygun malzemelerin(eldiven, gözlük, mont, pantalon ve kayak seçimi) temel kayak teknikleri (kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)gibi teknik becerilerin öğretimi ve uygulayabilme becerilerini geliştirme.
Seçmeli Ders ANC1013 KIŞ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 0 2 0
Doğada yapılacak etkinlikler, doğa yürüyüşleri, malzemeler, soğuk ve korunma bilgisi, yürüyüş kuralları hakkında bilgi, acil durumlar ve barınma - korunma yöntemleri
Seçmeli Ders ANC1015 KIŞ KAMPÇILIĞI 0 2 0
Seçmeli Ders ANC1017 AİKİDO 1 2 5
Temel tekniklerin, teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Seçmeli Ders ANC1019 BADMİNTON 1 2 5
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar
Seçmeli Ders ANC1021 BOKS 1 2 5
Temel Teknik-Taktik ve Teorik bilgilerin verilmesi
Seçmeli Ders ANC1023 ESKRİM 1 2 5
Eskrim, kılıçla yapılan bir spordur ve temelini kılıçla dövüş sanatı oluşturur. Eskrimin bir spor dalı olarak gelişmesi, ortaçağda kılıçla yapılan düellolarla yakından ilişkilidir.
Seçmeli Ders ANC1025 GÜREŞ 1 2 5
Güreş temel bilgilerinin kazanılması, temel duruş tutuş ve temel teknik öğretimi. Kural bilgisi öğretimi.
Seçmeli Ders ANC1027 KANO 1 2 5
Kano ve kayak sınıflarının tekne üzerindeki vücut pozisyonunu ve kürek çekme tekniklerinin küreğin suya giriş çekiş ve çıkış evrelerinin analizini içerir
Seçmeli Ders ANC1029 KARATE 1 2 5
Karate sporununun tanımı, tarihsel gelişimi, Müsabaka kuralları, Kihon, Kata ve Kumite tekniklerinin öğrenimi ve öğretilmesi.
Seçmeli Ders ANC1031 MUAY-TAİ 1 2 5
Seçmeli Ders ANC1033 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS 1 2 5
Dans ile ilgili kompozisyon (kareografi) , Ritim ile İlgili temel Kavramlar, Nota, ölçüler, ritm, , Melodi, müzik seçimi ve sözlü ritim alıştırmaları, Hareket: Müziğin yapısına bağlı olan hareketler, Temel lokomotor hareketler (Dans adımlama teknikleri: yürümeler, sıçramalar, sekmeler, dönüşler, kaymalar, hoplamalar) , Geleneksel halk dansları, kolbastı, Hareket ve dansta yaratıcı etkinlik, Klasik danslar: Vals, Latin danslar: Tango, samba, rumba, pasodobli ye ilişkin adımlamalar, Diziliş şekilleri: çeşitli alanlarda diziliş ve kullanma şekilleri, kompozisyonlar
Seçmeli Ders ANC1035 STEP-AEROBİK 1 2 5
Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi hazırlama.
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 2 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANC1002 ANTRENÖRLÜK ETİĞİ VE SPORDA ÇOCUK KORUMA 2 2 4
Antrenörlük, felsefesi ve etiği kavramlarını öğrenebilme. Antrenman kavramı ve temel ilkeler, antrenör ve tanımı, antrenörün çalışma yöntemleri, antrenör tipleri, antrenör eğitimi. Sporda Çocuk Koruma alanında Teori ve kavramlar. Ulusal ve uluslararası yasal temeller. Sporda Çocuk Koruma sistemi ve Sporda Çocuk istismarı konularının açıklanması. Antrenör ve sporcu ilişkisinde istismarı önleyici tedbirler
Zorunlu Ders ANC1004 GELİŞİM VE ÖĞRENME 2 0 4
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal,kişilik ve ahlaki gelişim),öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, bireysel farklılıklar, motivasyon
Zorunlu Ders ANC1006 TEMEL CİMNASTİK 1 2 5
Temel cimnastik hareketlerinin öğretimi, genel olarak düzen alıştırmalarının öğretimi, gurupların belli bir düzen içerisinde yönetilmesini, bireysel güç ve kuvvet gelişiminin sağlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Zorunlu Ders ANC1008 TEMEL HAREKET EĞİTİMİ 2 1 5
Temel hareket eğitimi ile ilgili kavramlar, hareketlerin sınıflandırılması, hareketlerin temel ve evrensel yapısının öğrenilmesi ve çocuklarda temel hareket etkinlikleri ve çocukların ilkel, temel ve sportif gelişim dönemleri.
Seçmeli Ders ANC1010 KAYA TIRMANIŞI 0 2 0
Kaya tırmanışında kullanılan malzemeleri bilmek; ipler, takozlar, emniyet kemerleri, kişisel koruyucu malzemeler, temel tırmanış tekniklerine hakim olmak, üç nokta kuralı, basamak ve tutamaklar, basış şekilleri, ara ve ana emniyet noktaları, tırmanış organizasyonu ve iniş organizasyonu yapabilmek, lider tırmanış ve artçı emniyeti konusuna hakim olmak
Seçmeli Ders ANC1012 SU SPORLARI KAMPI 0 2 0
Su sporları ve kamp hakkında teorik bilgiler, Su sporları ve kamp eğitimi hakkında uygulamalı eğitimler.
Seçmeli Ders ANC1014 YAZ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 0 2 0
Kış şartlarında yapılacak doğa yürüyüşü vb etkinlikler sırasında kamp kurabilmek ve geceyi geçirebilmek.
Seçmeli Ders ANC1016 YAZ KAMÇILIĞI 0 2 0
Doğa ve macera eğitiminde bireysel ve bireyler arası etkileşime açık oluş, Doğa ve çevre eğitiminin önemini kavrayış, Dağ ortamında kamp yapabilme
Seçmeli Ders ANC1018 BASKETBOL 1 2 5
Tanım, Tarihçe, Oyun kuralları, Saha ve malzeme bilgisi, temel teknik beceriler. Bireysel ve takım savunması. Takım hücum ve hücum sistemleri .antrenman planlaması ve periyotlama. maç analizi.
Seçmeli Ders ANC1020 FUTBOL 1 2 5
Oyun Kuralları, Temel tekniklerin öğretilmesi, top sürme, pas, şut, birebir ikiye iki oyunlar, aldatmalar (toplu-topsuz)
Seçmeli Ders ANC1022 KORUMALI FUTBOL 1 2 5
Eskrim, kılıçla yapılan bir spordur ve temelini kılıçla dövüş sanatı oluşturur. Eskrimin bir spor dalı olarak gelişmesi, ortaçağda kılıçla yapılan düellolarla yakından ilişkilidir.
Seçmeli Ders ANC1024 SALON FUTBOLU 1 2 5
Salon futbolu, tarihçesi ve oyun kuralları, temel teknikler, savunma ve hucüm sistemleri, saha uygulamaları
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 2 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANC2001 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ I 2 1 3
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma metotları.
Zorunlu Ders ANC2003 PSİKOMOTOR GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 3
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders ANC2005 SPORCU SAĞLIĞI VE İLK YARDIM 2 1 5
İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme,boğulmalar, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım,pansuman ve yaralı taşıma teknikleri.
Zorunlu Ders ANC2007 SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ 2 0 2
Bu dersin içeriğinde; Sporda iletişim becerilerinin alt yapısı, iletişimin İşlevi, İletişim Düzeyleri, İletişim Çeşitleri, İletişim Çatışmaları, İletişim Engelleri, Empatik İletişim, Çatışma Çözmede Etkin İletişim, grup iletişimi ve kurumsal iletişim gibi konular yer almaktadır.
Zorunlu Ders ANC2009 SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 0 3
Öğretim modellerinin hepsinin tanımlanması ve açıklamalarının yapılması, konulara göre yöntemlerin öğretimde kullanılması verimlilik düzeylerinin araştırılması,bir konuda birkaç yöntem bir arada nasıl kullanılır,kullanılması mümkün müdür,yada mümkün değil midir,bunların araştırılması yapılır.
Zorunlu Ders ANC2011 SPORDA YAŞ VE CİNSİYET FAKTÖRÜ 2 0 3
Zorunlu Ders ANC2013 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 0 3
Spor yönetimi kavramı, spor yönetiminin niteliği ve özellikleri, spor yönetimi modelleri, Türkiye’de spor yönetiminin tarihsel gelişim süreci mevcut yapının incelenmesi, yönetimin evrensel teori ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından ele alınması. Organizasyon kavramı, organizasyon çeşitleri ve süreçlerinin incelenmesi.
Seçmeli Ders ANC2015 FAİR PLAY 2 0 3
Fair Play; dürüst oyun, dürüst davranış olarak ifade edilmekle birlikte gerçek anlamı etik üstü davranıştır. Etik davranış, kuralları her konuda dürüstlükle ve saygıyla uygulamak demektir. Fair Play ise tüm bunların üstünde kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak yaşamda üstün insan ruhunu ortaya koymaktır.
Seçmeli Ders ANC2017 MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME 2 0 3
Bilginin yapılandırılması, öğrenme hedefleri,öğrenme içeriği, Motivasyonal ve Duygusal etkiler,İçsel motivasyon,motivasyonun etkileri, sosyal etkiler, İlke 1: Öğrenmenin Doğası • İlke 2: Öğrenme Süreci Hedefleri • İlke 3: Bilginin Yapısı • İlke 4: Stratejik Düşünme • İlke 5: Düşünme üzerine düşünmek • İlke 6: Öğrenme Bağlamı • İlke 7: Öğrenme Üzerine Motivasyon ve Duygusal Etkiler • İlke 8: Öğrenme için İçsel Motivasyon • İlke 9: Çaba üzerine Motivasyon Etkileri • İlke 11: Öğrenme Sosyal Etkiler • İlke 13: Öğrenme ve Çeşitlilik
Seçmeli Ders ANC2019 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 3
Örgütsel davranış bireysel (mikro), grup ile ilgili (mezo) ve kurumsal (makro) etmenlerin, kurum içinde ve çevresinde bireylerin tutum ve davranışlarına etkilerini sistematik yaklaşımla inceler. Yönetim bilimine ve yöneticilere sistemlerin işleyişi ve çalışan davranışları ile ilgili geri bildirim vererek yönetim fonksiyonlarının iş performansını geliştirici ve kuruma bağlılığı güçlendirecek yönde beslenmesine katkı sağlar.
Seçmeli Ders ANC2021 REKREASYON 2 0 3
Rekreasyonun Tanımı. Rekreasyon, Serbest Zaman ve Oyun Arasındaki İlişki. Rekreasyonun Sınıflandırılması. Rekreasyon Hizmet Alanları. Rekreasyon Hizemeti Veren Kurum ve Kuruluşlar
Seçmeli Ders ANC2023 SPOR TARİHİ 2 0 3
İlk çağlardan günümüze , beden eğitiminden spor eğitimine geçiş . Eski kavimlerde spor kültürü, Antik ve Modern olimpiyatlar.
Seçmeli Ders ANC2025 SPORDA ETİK DEĞERLER 2 0 3
Sporda Etik, insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefe dalıdır. Diğer bir ifade ile, ahlakı konu alan felsefe dalına etik adı verilir. Neyin iyi ve kötü, doğru ve yanlış, zorunluluk ve seçenek olduğu ve davranışların kuralları ile ilgilenir. Antik Yunan’dan günümüze kadar eğitimciler etik standartların oluşturulması ve geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Karakter gelişimi,spor bilimciler, antrenörleri ve diğer spor liderlerini her zaman çok ilgilendirmiş ve bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ortaya koymaya itmiştir.
Seçmeli Ders ANC2027 SPORDA PERFORMANS MONİTÖRİZASYONU 2 0 3
Spor monitorizasyonunda amaç ve performansa katkısı,Sporcu monitorizasyonunda fizyolojik ve biyokimyasal parametreler,Sporcu monitorizasyonunda kondisyonel özellikler,Sporcu monitorizasyonu ve sakatlık takibi ilişkisi,Mevcut antrenman monitorizasyonu yöntem ve teknolojileri,Current monitoring methods and technologies,Kalp atım hızı telemetrelerinin kurulumu, kullanımı ve analizi,Bilgisayar altyapılı anket monitorizasyonu,Global pozisyon sistemleri (GPS) kurulumu ve kullanım,Global pozisyon sistemleri (GPS) ve veri analizi,İzleme yöntemlerinin antrenman periyotlaması ile ilişkisi,İzleme yöntemlerinin antrenörlüğe entegre edilmesi,Bireysel ve takım sporlarında sporcu monitorizasyonu yöntemleri,Bireysel ve takım sporlarında sporcu monitorizasyonu yöntemlerinin öğretilmedir.
Seçmeli Ders ANC2029 SPORDA SAHA VE MALZEME BİLGİSİ 2 0 3
Spor saha, malzeme ve diğer donatıların tanımlarını, bilgilerini bilir, tarihçesi ile ilgili açıklamalar yapabilir. Spor saha ve malzemelerinin yapımını, kurulmasını bilir ve anlar.Spor saha, malzeme ve araç gereçlerinin verimli kullanılmasını anlar ve anlatır.Spor saha, malzeme ve araç gereçlerinin korunmasına ait bilgileri idrak eder. Ülkenin spor kulüplerinin, okul kulüplerinin ve diğer spor örgütlerinin tesisleşme, saha ve malzeme kazanım ve kullanımlarına yardımcı olabilecek bilgilere sahip olur. Ulusal ve Uluslararası spor saha ve malzemelerinin standart bilgilerini de tanır.
Seçmeli Ders ANC2031 SPORDA SOSYAL GÜVENLİK 2 0 3
Sporda sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişiminin incelenmesidir.
Seçmeli Ders ANC2033 HENTBOL 1 2 5
Hentbol tanım ve tarihçesi Oyun kuralları ve saha malzeme bilgisi Topsuz Teknik temel duruşlar koşular sıçramalar yön değiştirmeler. Pas çalışmaları Top sürme Top tutma ve pas çalışmaları Aldatma Kale atış çalışmaları
Seçmeli Ders ANC2035 KORFBOL 1 2 5
Korfbol saha ve malzeme bilgisi,temel teknik ve taktikleri
Seçmeli Ders ANC2037 SUTOPU 1 2 5
Sutopu branşının temel eğitimlerinin verilerek uygulama alanında gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması
Seçmeli Ders ANC2039 VOLEYBOL 1 2 5
Voleybolun tanımı ve tarihi gelişimi, temel teknikler, hücum ve savunma sistemleri öğrenilmesi.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANC2002 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ II 2 1 5
Egzersizin fizyolojik temelleri, dolaşım sistemi, solunum sistemi, kan ve egzersiz, sinir kas sistemi, endokrin sistem, farklı ortamlara organizmanın uyumu süreçleri.
Zorunlu Ders ANC2004 EĞİTSEL OYUNLAR 2 1 3
Oyunun kavramı,Eğitsel oyunun tanımı ve yapısal temelleri ," Oyunla eğitim " ilişkisi ile oyunun çocuk gelşimi ile eğitsel oyunların sınıflandırılması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Zorunlu Ders ANC2006 KİNESİYOLOJİ 2 0 3
Anatomik pozisyon,Düzlemler, eksenler,kas tipleri,iskelet kası hakkında genel bilgiler, kasların kasılma sırasındaki fonksiyonları ve meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri.
Zorunlu Ders ANC2008 SPOR SOSYOLOJİSİ 2 0 3
Sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kulüpleri, her türlü sportif birimler, olay ve olguların sportif aktivitelerdeki görünümleri, toplum hayatı içinde kendini gösteren ve sürekli kılan spor olgusunun toplumun diğer kurumlarıyla ilişkisinin anlaşılması, spor ve kültür, spor ve nüfus yapısı, spor ve toplum, spor ve eğitim, spor ve ekonomik hayat, sporda sapma ve şiddet, spor ve medya, popüler kültür ve spor, spor endüstrisi, spor ve siyaset, sporun tarihi açıdan kurumlaşması, sporda amatörlük ve profesyonellik konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ANC2010 SPOR YARALANMALARI VE REHABİLİTASYON 2 0 3
Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma, germe, soğuma, spor yaralanmaları(yumuşak doku, kemik doku, eklem ve diğer), spor sakatlıklarında kesin tedavi, egzersiz tedavisi ve spora dönüş, değişik ortam koşullarında egzersiz ve sağlık sorunları.
Zorunlu Ders ANC2012 SPORDA BESLENME 2 0 3
Kavramlar ve tanımlar, tarihsel süreç içerisinde beslenme–spor ilişkisi, sporcu beslenmesinin anlamı ve önemi, sporda enerji gereksinimi ve oluşumu, temel besin öğeleri ve sporda kullanımı, beslenmeye dayalı ergojenik yardımcılar, antrenman ve yarışma dönemlerinde branşa özgü beslenme ilkeleri.
Zorunlu Ders ANC2014 YÜZME 1 2 5
Yüzme sporunun tarihi ve bilimsel temelleri, yüzme stilleri ve eğitim basamaklamaları (serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek), çıkış, dönüş, bitirişler.
Seçmeli Ders ANC2016 ATICILIK 1 2 5
Genel tanım ve kavramlar, yivli tüfekler, yivsiz tüfekler, tabancalar, havalı tüfekler, küçük ve büyük kalibre tüfekler, sportif atıcılık ve atıcılık malzemeleri.
Seçmeli Ders ANC2018 BUZ HOKEYİ 1 2 5
Buz hokeyi ile ilgili genel teorik bilginin aktarımı, tarihi, gelişimi, oyun kuralları, temel beceri ve tekniklerin öğretimi.
Seçmeli Ders ANC2020 DAĞCILIK 1 2 5
Dağcılık tarihi, türkiye dağcılığındaki önemli isimler, yürüyüşler, yürüyüşlerde kullanılan malzemeler, kamp malzemeleri, kampçılık
Seçmeli Ders ANC2022 GOALBOLL 1 2 5
Seçmeli Ders ANC2024 KİCK BOKS 1 2 5
Dersin içeriği; Boks branşının tarihsel gelişim, temel kavramlar, müsabaka kuralları ve puanla, guard alma, savunma teknikleri, vuruş teknikleri, vuruş kombinasyonları konularını kapsamaktadır.
Seçmeli Ders ANC2026 KÜREK 1 2 5
Yarışma kuralları bilgisi, branşa özgü antrenman bilgisi, tek kürek ve çift kürek tekniği uygulamaları
Seçmeli Ders ANC2028 PİLATES 1 2 5
Pilates kavramını, bileşenlerini, pilatesin organizma üzerindeki faydalarını tanıtmak,
Seçmeli Ders ANC2030 SPORTİF RİTMİK CİMNASTİK (KADIN) 1 2 5
Ritmik cimnastik, müzik eşliğinde, aletsiz veya el aletleri ile değişik yön, düzlem, açılarda, uzay/alan/mekân kullanımlarını uygulamayabilmek ve kişiye hareket zenginliğini kazandırmak, yaratıcılığı geliştirmek (koordinatif yetiler) bu kazanımlar.
Seçmeli Ders ANC2032 TAEKWONDO 1 2 5
Taekwondo teknik ve taktiklerinin öğretilmesi
Seçmeli Ders ANC2034 TENİS 1 2 5
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANC3001 ANTRENMAN BİLİMİ I 2 2 5
Antrenmanı tanımı, antrenman planlaması, ilkeleri ve dinlenme. Kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve koordinasyon. Sporda testler.
Zorunlu Ders ANC3003 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2 0 3
Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri yöntem ve modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar. Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama teknikleri
Zorunlu Ders ANC3005 BİYOMEKANİK 2 0 3
Beden Eğitimi ve Sporda Biyomekanik , Temel kavramlar , Hareket ve hareket şekilleri, Linear kinematik, Acısal kinematik, Linear kinetik , Açısal kinetik, Denge ve vücut ağırlık merkezi, Eklem mekaniği , Dolaşım mekaniği, Solunum mekaniği, Hareket analizi ve analizinde teorik yaklaşımlar, Spor tekniklerinde kuvvet bileşkeleri ve analizi, İnsan performans analizi (kas ve eklem hareket analizi), Spor tekniklerinin analizi ( Yüksek atlama, Uzun atlama, gülle atma, Ağrılık kaldırma Yüzme, Futbol, Cimnastik)
Zorunlu Ders ANC3007 ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNGLE MÜCADELE 2 0 3
Sporda Anabolik, Adrojenik, Steroidlerin ve Drogların Kullanımı, Dopingin İnsan vücuduna zararları.
Zorunlu Ders ANC3009 SPOR PSİKOLOJİSİ 2 0 3
Dersin tanımı, temel kavramlar, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve dinamik.
Seçmeli Ders ANC3011 BİNİCİLİK 1 2 5
Binicilik için atın sahip olması gereken özellikleri, atların çalışma alanları ve özellikleri, biniş için gerekli olan at ve binici donatım ve ekipmanları, atın yedekte sevk edilmesi, atlardaki yürüyüş şekilleri, binicilikte ata uygulanan yardımlar, binicilikte denge, uyum ve yumuşaklık, atla dengeli bir biçimde hareket etme.
Seçmeli Ders ANC3013 BOWLİNG 1 2 5
Alanına ait sporun başlangıcı ve günümüze kadar olan bölümde meydana gelen değişimlerin ayrıntılı olarak ele alınarak uygulamalı bir şekilde öğretilmesi. Temel tekniklerin pozisyonların oyun kurallarının öğretilmesi.
Seçmeli Ders ANC3015 BUZ PATENİ 1 2 5
Dersin içeriği; buz pateni branşında antrenman bilimine ilişkin temel kavramlar, öne ve geriye kayma teknikleri, buz pateninde çift ayak spin dönüş ve wals jump atlama teknikleri, buz pateni sporuna özgü özel antrenman teknikleri, buz pateni sporuna özgü antrenman programlarını inceleme, buz pateni sporuna antrenman programı hazırlama yöntemleri konularını kapsamaktadır.
Seçmeli Ders ANC3017 DOĞA SPORLARI 1 2 5
Doğa ile ilgili spor branşlarında bilgi beceri ve deneyim kazandırmak. Liderlik, grup dinamikleri, branşlara ait öğretim yöntemleri öğrenir. Günlük hayatın stresinden kurtulup sağlıklı bir yaşam ve doğayla iç içe yeni yerler keşfetmek, arkadaşlık ve dostluklar kurmak
Seçmeli Ders ANC3019 JUDO 1 2 5
Judo Tanımı, Tarihi ve Felsefesi, Judo' nun Teknik Terminolojisi ve Sınıflandırılması Judo' da Kullanılan Temel Prensipler ve Uygulamaları, Temel Duruş Tekniklerinin Sınıflaması Temel Duruş ve Yürüyüş Teknikleri, Beyaz Kemer Teknikleri, Sarı Kemer Teknikleri, Turuncu Kemer Teknikleri, Yeşil Kemer Teknikleri, Mavi Kemer Teknikleri, Kahverengi Kemer Teknikleri, Hakemlik Kuralları
Seçmeli Ders ANC3021 KUNG-FU 1 2 5
El ile vuruş tekniklerini öğrenme, ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme , vuruş tekniklerinin uygulama esaslarını öğrenme, savunma ilkelerini öğrenme, savunma sporları hakkında bilgi edinme, yakın savunma tekniklerini öğrenme
Seçmeli Ders ANC3023 MASA TENİSİ 1 2 5
Bu ders, masa tenisi becerilerini orta ve ileri düzeyde geliştirme, masa tenisi taktik ve stratejileri ile masa tenisi oynamanın farklı gruplarda fiziksel ve zihinsel yararlarını içerir.
Seçmeli Ders ANC3025 OKÇULUK 1 2 5
Yay ve Yay Çeşitleri, yay gövdesi özellikleri, çeşitleri ve ölçüleri klasik yay üzerinde bulunan aksesuarlar ve işlevleri. limpler ve yapıları. limp çeşitleri, ölçüleri. makaralı yaylar, temel hareketler: duruş, tutuş, çekiş, ene altı kontrol noktası ve bırakış özelliklerinin doğru öğretimi. Ok ve Ok Çeşitleri. Atış için Gerekli Aksesuarların kullanımı ve işlevleri. Okçuluk Oyun Kuralları Uygun Yay Seçimi. Kol Boyu ve Yay Ölçüleri. Denge Çubukları Kullanımı ve İşlevi Kiriş, Yaylara Göre Kiriş Yükseklikleri. Kiriş maddeleri ve Kat Sayıları. Sargı İpleri. Kiriş Yapımı. Yay Ayarı. Basınç Düğmesi, Kliker ve Ok Yatağı ayarları. Arkalık Noktasının ve Basınç Düğmesinin Ayarlanması. Makaralı Yay Testleri. Konsantrasyon. Antrenman Çeşitleri. Okçulukta Kondisyon Antrenmanı. Günlük – Haftalık Antrenman Programlaması Okçulukta Gözlem ve Çeşitleri. Okçuluk Oyun Kuralları ve uygulamaları
Seçmeli Ders ANC3027 VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS 1 2 5
Sporda kuvvet antrenmanlarınıve antreman sistemleri.branşlara göre kuvvet antemanları ve planlaması
Seçmeli Ders ANC3029 YELKEN VE RÜZGAR SÖRFÜ 1 2 5
Yelken ve rüzgar sörfü kavramlarını tanımlar. Yelkenli tekne ve rüzgar sörfü sınıfları, yelken ve donanımını bilir. Denizcilik kuralları, seyir tipleri ve manevraları bilir. Rüzgar yönleri ve bofor cetveli incelemesini bilir.
Seçmeli Ders ANC3031 CANKURTARANLIK EĞİTİMİ 2 0 3
Cankurtarma, hayatta kalma ve ilk yardıma yönelik kuramsal bilgilerin aktarımı, temel teknik ve becerilerin öğrenimi ve öğretimi. Yüzmede kurbağalama teknik ve kelebek tekniğin öğretilmesi ve uygulanması.
Seçmeli Ders ANC3033 EGZERSİZ BİYOKİMYASI 2 0 3
Biyokimya ile ilgili temel kavramlar, çeşitli besin maddelerinin (karbonhidrat, lipid, protein, mineral, vitamin) metabolizmadaki fonksiyonları, eksikliğinde ve fazlalığında oluşabilecek patolojik durumlar, genetik ile ilgili genel bilgiler, serumda ve idrarda ölçülen biyokimyasal parametreler ve klinik önemleri ,hormonların etkileri ve hormonal hastalıklar ve serbest radikaller ve antioksidanların etkileri yer alır.
Seçmeli Ders ANC3035 ENGELLİLERDE EGZERSİZ 2 0 3
Özel gereksinimli çocukların gelişim özelliklerine ilişkin temel kavramlar, farklı engel türleri, engele neden olan etmenler, engelli bireyleri tanıma ve değerlendirme, özel eğitim kurumları ve kaynaştırma uygulamaları ile ilgili yeterlilikler kazandırmak.
Seçmeli Ders ANC3037 GRUP DİNAMİĞİ VE LİDERLİK 2 0 3
Grup oluşum evreleri, grup yapısı: normlar roller, grup dinamiğinin yapısı, liderlikte grup dinamiğinin önemi, grup iletişim yapısı, liderlik becerilerinde grup dinamiğinin rolü.
Seçmeli Ders ANC3039 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2 0 3
Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasnının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması
Seçmeli Ders ANC3041 SPOR ENDÜSTRİSİ VE PAZARLAMA 2 0 3
Spor pazarlamasının kendine özgü özelikleri, spor pazarlaması yönetim süreci, spor tüketicileri, spor pazarlaması araştırması, spor ürünü tasarlamak ve geliştirmek ve bu değişim sürecine yönelik fiyat, tutundurma ve dağıtım bileşenlerini organize etmek.
Seçmeli Ders ANC3043 SPOR KÜLTÜR VE FELSEFESİ 2 0 3
Beden eğitimi ve spor kültürünün temelini anlatarak günümüz beden eğitimi ve spor kültürünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
Seçmeli Ders ANC3045 SPOR TARİHİ VE TÜRK SPOR TEŞKİLATI 2 0 3
Bu ders Türk spor teşkilatının tarihi süreç içinde gelişimi, mevcut spor teşkilatının yapı ve işleyişi, Türk Spor yönetimine ilişkin mevzuatın incelenmesi, temel sorunlar, sorunların nedenleri ve çözüm yolları konularını kapsamaktadır.
Seçmeli Ders ANC3047 SPORDA EKONOMİ 2 0 3
Günümüz dünyasında hızla büyüyen sporun ve spor ekonomisinin boyutları anlatılacaktır.
Seçmeli Ders ANC3049 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (ATLETİZM) 2 2 5
Atletizmin çeşitli branşlarında öğrencilerimizi yarışma ve organizasyonlarda görev almalarını sağlayarak deneyimler kazanmalarını sağlamak, antrenman prensipleri, antren planlaması ve periodlaması hakkında planlar yaparak gelişimlerini sağlamak, atletizm branşlarında performans gelişimi için kullanılan testler hakkında bilgi vererek ölçüm yapıp değerlendirme bilgilerini geliştirmektir.
Seçmeli Ders ANC3051 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (BADMİNTON) 2 2 5
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar
Seçmeli Ders ANC3053 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (BASKETBOL) 2 2 5
Tanım, Tarihçe, Oyun kuralları, Saha ve malzeme bilgisi, temel teknik beceriler. Bireysel ve takım savunması. Takım hücum ve hücüm sistemleri Aantreman planlaması ve peryotlama.mac analizi.
Seçmeli Ders ANC3055 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (DAĞCILIK) 2 2 5
Dağcılık temel teknikleri, kamp bilgisi, yürüyüş bilgisi.tırmanış teknikleri, tek ip ve çift ip teknikleri spor tırmanışın özellikleri, güvenlik sistemleri, ana istasyonlar, ara istasyonlar, iniş istasyonları, tırmanış organizasyonu, iniş organizasyonu
Seçmeli Ders ANC3057 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (DOĞA SPORLARI) 2 2 5
Doğa ile ilgili spor branşlarında bilgi beceri ve deneyim kazandırmak. Liderlik, grup dinamikleri, branşlara ait öğretim yöntemleri öğrenir. Günlük hayatın stresinden kurtulup sağlıklı bir yaşam ve doğayla iç içe yeni yerler keşfetmek, arkadaşlık ve dostluklar kurmak
Seçmeli Ders ANC3059 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (FUTBOL) 2 2 5
Oyun Kuralları, Temel tekniklerin öğretilmesi, top sürme, pas, şut, birebir ikiye iki oyunlar, aldatmalar (toplu-topsuz)
Seçmeli Ders ANC3061 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (GÜREŞ) 2 2 5
Güreş temel bilgilerinin kazanılması, temel duruş tutuş ve temel teknik öğretimi. Kural bilgisi öğretimi.
Seçmeli Ders ANC3063 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (HENTBOL) 2 2 5
Hentbolde maç yönetimi ve hakem bilgileri Hentbolde kuvvet dayanıklılık sürat esneklik çabuk kuvvet gelişimi ve kontrolü.
Seçmeli Ders ANC3065 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (İZCİLİK) 2 2 5
izcilik nedir? İzcilikğin Dümyadaki ve Türkiyedeki gelişimi. İzciliğin temel prensipleri.
Seçmeli Ders ANC3067 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (KAYAK) 2 2 5
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme. Kullanılacak uygun malzemelerin(eldiven,gözlük,mont,pantalon ve kayak seçimi) temel kayak teknikleri (kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)gibi teknik becerilerin öğretimi ve uygulayabilme becerilerini geliştirme.
Seçmeli Ders ANC3069 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (MASA TENİSİ) 2 2 5
Bu ders, masa tenisi becerilerini orta ve ileri düzeyde geliştirme, masa tenisi taktik ve stratejileri ile masa tenisi oynamanın farklı gruplarda fiziksel ve zihinsel yararlarını içerir.
Seçmeli Ders ANC3071 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (STEP-AEROBİK) 2 2 5
Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi hazırlama.
Seçmeli Ders ANC3073 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (TAEKWONDO) 2 2 5
Taekwondo spor dalının 11 temel tekniğinin, müsabaka tekniklerinin ve poomse 1'in teorik ve uygulamalı olarak pekiştirilmesine yönelik alıştırmaların incelenip uygulanmasını, bu spor dalı için gerekli olan motorik özelliklerin öğrenilmesini, değişik müsabaka tekniklerinin analizini, müsabaka tekniklerinin kombinasyonlarını, bu kombinasyonların geliştirici alıştırmalarını ve bütün bunların rekreatif bir etkinlikte nasıl eğlenceli bir şekilde verilebileceği konularını içermektedir.
Seçmeli Ders ANC3075 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (TENİS) 2 2 5
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANC3077 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (VOLEYBOL) 2 2 5
Voleybolun tanımı ve tarihi gelişimi, temel teknikler, hücum ve savunma sistemleri öğrenilmesi.
Seçmeli Ders ANC3079 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS) 2 2 5
Fiziksel aktivite ve sporun insan vücudu üzerindeki etkileri, fiziksel ve ruh sağlığı açısından aktivite, antrenmanın amacı ve temel ilkeleri, temel ve bileşik motorik özellikler ve geliştirme çalışmaları, performans geliştirmede eşli kuvvet çalışmaları, koordinatif yetilerin geliştirilmesi çalışmaları gibi becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesini içermektedir.
Seçmeli Ders ANC3081 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ I (YÜZME) 2 2 5
Yüzme sporunun tarihi ve bilimsel temelleri, yüzme stilleri ve eğitim basamaklamaları (serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek), çıkış, dönüş, bitirişler.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANC3002 ANTRENMAN BİLİMİ II 2 2 3
Temel motorik özelliklerden sürat, çabukluk ve dayanıklılık kavramları ile bu özelliklerin geliştirilmesine yönelik antrenman yöntemlerinin kuram ve uygulamarını içerir.
Zorunlu Ders ANC3004 ÇOCUK VE SPOR 2 0 3
Çocuklarda gelişim özellikleri,motorik gelişim dönemleri, egzersizin çocuklar üzerine etkisi, spora yönlendirmede dikkat edilecek konular, spora yönelik öneriler ve fizyolojik cevapları. Çocuklarda spora başlama yaşı.
Zorunlu Ders ANC3006 FİZİKSEL UYGUNLUK 2 1 3
Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu
Zorunlu Ders ANC3008 SPOR MASAJI 1 1 2
Spor masajının tanımı, tarihi gelişimi, masaj odası uygulama süresi , kullanılan malzemeler, masajın endikasyonları vekontrendikasyonları, spor masajının bölümleri , yarışma ve antrenman masajları, masajın genel ilkeleri, masaj manipülasyonları ve vücut bölgelerine göre masaj uygulamaları.
Zorunlu Ders ANC3010 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 2 0 3
Beceri ve öğrenmenin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri, beceri öğrenimini etkileyen bireysel ve sosyo-kültürel faktörler ile becerilerin ölçülmesi.
Zorunlu Ders ANC3012 SPORDA YETENEK SEÇİMİ 2 0 3
Yetenek kavramı ve sportif yetenek. dünyada yetenek seçimi modelleri, spor branşlarının gerektirdiği ön şartlar ve bu şartların ölçüm ve tespit yolları, sporcu adayının tespiti ve uygun spor branşına yönlendirilmesi.
Seçmeli Ders ANC3014 ARTİSTİK CİMNASTİK 1 2 5
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası,asimetrik paraleli Erkek aletleri: Barfiksve atlama masası aletlerinde yapılan hareketleri yapabilmem ve geliştirme Vücudun taşınması, Asılma, Burgular ve dönüşler; Başlangıç ve bitiriş hareketleri.
Seçmeli Ders ANC3016 BİSİKLET 1 2 5
Spor, ulaşım ve rekreasyonel amaçlı bisiklet kullanımı arasındaki farklar, Bisiklet disiplinlerine özgü ekipman, yarışma kuralları ve temel beceriler, Sürüş tekniği, güvenli sürüş, bisiklet secimi, temel bisiklet bakimi, Bisiklette performansı etkileyen anatomik, aerodinamik, biyomekanik ve fizyolojik unsurlar, Bisiklet aktiviteleri ile ulaşılabilecek hareket becerisi kazanımları, Fiziksel zindeliğin bisiklet aktiviteleri ile desteklenmesi, Türkiye'de Bisikletin gelişimi, Rekreasyonel bisiklet aktiviteleri ile ilişkili projeler, yeni açılımlar ve iş olanakları
Seçmeli Ders ANC3018 BOCCE 1 2 5
Dersin içeriği; Bocce branşının tarihsel gelişimi, Bocce branşına özgü temel kavramlar, Bocce oyun standartları, kuralları, saha ölçüleri ve çizgileri, Bocce branşında kullanılan atışlar, Bocce basit oyun sistemleri konularını kapsamaktadır.
Seçmeli Ders ANC3020 DART 1 2 5
Dart sporunu güvenli ve başarılı şekilde uygulayabilmek için gerekli psikolojik, bilişsel ve fiziksel özellikler gibi konuları içerir.
Seçmeli Ders ANC3022 GÖSTERİ CİMNASTİĞİ 1 2 5
Ritmik cimnastikteki temel hareket gruplarının temelleri ve müzikle uygulama şekilleri ve kompozisyon oluşumlarının temellerinin oluşturulması.
Seçmeli Ders ANC3024 HALK OYUNLARI 1 2 5
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunları, halk oyunlarının yöresel örneklere ayrılışı, yörelere göre Türk halk müziği, türküler, halk müziği türleri, yöresel halk müziği kavramı örnekleri,
Seçmeli Ders ANC3026 HALTER 1 2 5
Halter sporu hakkında genel bilgi. Temel teknik hareketlerden koparma tekniği. Koparma tekniği ile ilgili yardımcı hareketler.
Seçmeli Ders ANC3028 ORYANTRİNG 1 2 5
Haritanın tanımı, pusulanın kullanılması, harita ve pusulanın birlikte kullanımı, harita ve pusula ile arazi çalışması, yarışma parkurunun hazırlanması konularını içermektedir.
Seçmeli Ders ANC3030 WUSHU 1 2 5
El ile vuruş tekniklerini öğrenme, ayak ile vuruş tekniklerini öğrenme, vuruş tekniklerinin uygulama esaslarını öğrenme, savunma ilkelerini öğrenme, savunma sporları hakkında bilgi edinme, yakın savunma tekniklerini öğrenme
Seçmeli Ders ANC3032 ÇOCUKLAR İÇİN ANTRENÖRLÜK 2 0 3
Çocuk ve gençlerin antrenman ilkelerini belirlemeden önce, çocuk ve gençlerin fizyolojik ve fiziksel yapılarını ve ilgilendikleri sporun ihtiyaçlarını gözden geçirmek hedeflenmektedir.
Seçmeli Ders ANC3034 FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ 2 0 3
Farklı çevresel koşulların fizyolojik etkileri ve nedenleri, sağlık sorunları, vücudun geliştirdiği uyum değişiklikleri ve bunların sportif performansa etkileri, uyum değişikliklerinin desteklenmesi, sağlık sorunlarının önlenmesi ve sportif performansın korunması ve geliştirilmesi için alınabilecek önlemler.
Seçmeli Ders ANC3036 FİTNESS UYGULAMALARINDA YENİ TRENDLER 2 0 3
Kondisyonun tanımı, Branşa özgü kondisyon hareketleri, Temel motorik özellikler
Seçmeli Ders ANC3038 SPORDA İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER 2 0 3
Bu dersin içeriğinde; Sporda iletişim becerilerinin alt yapısı, iletişimin İşlevi, İletişim Düzeyleri, İletişim Çeşitleri, İletişim Çatışmaları, İletişim Engelleri, Empatik İletişim, Çatışma Çözmede Etkin İletişim, grup iletişimi ve kurumsal iletişim gibi konular yer almaktadır.
Seçmeli Ders ANC3040 SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ 2 0 3
Dersin tanımı, temel kavramlar, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve dinamik.
Seçmeli Ders ANC3042 SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ 2 0 3
Sosyal psikoloji ve perspektifleri, spor ve grup olma ilişkisi, grup ve takım dinamikleri, grup bütünlüğü (sargınlığı), grupta liderlik ve liderlik modelleri, grupta iletişim konuları ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders ANC3044 YAŞ GELİŞİMİ VE BASAMAKLARI 2 0 3
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders ANC3046 YAŞLILIK VE EGZERSİZ 2 0 3
Geriatrinin Sınıflandırılması, Yaşlılarda görülen fizyolojik ve fiziksel değişiklikler, Yaşlanma ile görülen biyomekaniksal değişiklikler ve egzersiz uygulamaları, Yaşlılarda görülen postür problemleri, öneriler ve egzersizler, Yaşlılarda denge ve ağırlık merkezi değişimi, denge ve kuvvet egzersizleri, Yaşlılarda yürüyüş bozuklukları ve yürüyüş analizi değerlendirme metodları
Seçmeli Ders ANC3048 YEREL YÖNETİMLER VE SPOR 2 0 3
Türkiye’deki belediyeler, il özel idareleri, köyler ve yerel yönetim birlik kavramlarının açıklanması, gelişimi, modelleri; yerel yönetimlerin merkezi yönetimle ilişkileri ve denetimi, yetki ve görev paylaşımları, mali yapıları; yerel yönetimler mevzuatındaki gelişmeler ile yerel yönetimlerin sportif görevleri.
Seçmeli Ders ANC3050 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (ATLETİZM) 2 2 5
Atletizmin Dünya da ve Türkiye de tarihçesi, Atletizmin, tanımı ve sınıflandırması, Çıkışlar, Atma ve atlamalar hakkında temel bilgi ve becerileri öğretmek, saha ölçüleri, atletizm kuralları hakkında bilgi vermek
Seçmeli Ders ANC3052 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (BADMİNTON) 2 2 5
Yaş gruplarına göre mikro ve makro dönem antrenman planlaması, müsabaka analizi, hakemlik uygulamaları, fair-play duygusunun geliştirilmesi, teknik, taktik becerilerin geliştirilmesi, etkili iletişim metodları,
Seçmeli Ders ANC3054 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (BASKETBOL) 2 2 5
Tanım, Tarihçe, Oyun kuralları, Saha ve malzeme bilgisi, temel teknik beceriler. Bireysel ve takım savunması. Takım hücum ve hücum sistemleri. Antreman planlaması ve peryotlama.mac analizi.
Seçmeli Ders ANC3056 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (DAĞCILIK) 2 2 5
Dağcılık tarihi, türkiyede dağcılık, kıyafetler, ekipmanlar, yürüyüş bilgisi ve tekniği, kampçılık, hipotermi, soğuk rahatsızlıkları, tehlikeler, acil durumlar.
Seçmeli Ders ANC3058 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (DOĞA SPORLARI) 2 2 5
Doğa ile ilgili spor branşlarında bilgi beceri ve deneyim kazandırmak. Liderlik, grup dinamikleri, branşlara ait öğretim yöntemleri öğrenir. Günlük hayatın stresinden kurtulup sağlıklı bir yaşam ve doğayla iç içe yeni yerler keşfetmek, arkadaşlık ve dostluklar kurmak
Seçmeli Ders ANC3060 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (FUTBOL) 2 2 5
futbolda antrenman periyotlaması, yarışma ve organizasyonlar ve deneyim geliştirme, futbola özgü hakemlik bilgileri,antrenman planlaması ve periyotlaması.
Seçmeli Ders ANC3062 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (GÜREŞ) 2 2 5
Güreşte kural bilgisi ve hakemlik, antrenman bilgisi ve güreşe yönelik planlama, güreş te performans testleri. Organizasyon izleme ve görev alma.
Seçmeli Ders ANC3064 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (HENTBOL) 2 2 5
Hentbolde maç yönetimi ve hakem bilgileri Hentbolde kuvvet dayanıklılık sürat esneklik çabuk kuvvet gelişimi ve kontrolü.
Seçmeli Ders ANC3066 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (İZCİLİK) 2 2 5
İzcilik tarihi, hedefler ve amaçlar, izcilik yöntemleri, kurallar, kampları içerir.
Seçmeli Ders ANC3068 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (KAYAK) 2 2 5
Kayak sporu konusunda temel bilgilere sahip olma ve kayma tekniklerinin öğretim basamakları ile birlikte öğrenebilme ve bunları uygulayabilme.
Seçmeli Ders ANC3070 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (MASA TENİSİ) 2 2 5
Temel tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi.
Seçmeli Ders ANC3072 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (STEP-AEROBİK) 2 2 5
Spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri. Müzik eşliğinde yerde ve step platformu üzerinde koordineli ve ritmik olarak aerobik step adımlamalarının yapılması. Platform üzerinde ve yerde müzik eşliğinde koreografi çalışmaları.
Seçmeli Ders ANC3074 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (TAEKWONDO) 2 2 5
Taekwondo teknik ve taktiklerinin öğretilmesi
Seçmeli Ders ANC3076 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (TENİS) 2 2 5
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANC3078 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (VOLEYBOL) 2 2 5
Voleybolun tanımı ve tarihi gelişimi, temel teknikler, hücum ve savunma sistemleri öğrenilmesi.
Seçmeli Ders ANC3080 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS) 2 2 5
Kondisyonun tanımı, Branşa özgü kondisyon hareketleri, Temel motorik özellikler
Seçmeli Ders ANC3082 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ II (YÜZME) 2 2 5
Yüzme sporunun tarihi ve bilimsel temelleri, yüzme stilleri ve eğitim basamaklamaları (serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek), çıkış, dönüş, bitirişler.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANC4001 ARAŞTIRMA PROJESİ I 2 0 3
Hareket ve antrenman bilimlerinde uygulamalı olarak bir araştırma projesi hazırlayıp raporlaştırma
Zorunlu Ders ANC4003 SPOR ANALİZİ VE İSTATİSTİK 2 0 3
Bu dersin içeriği istatistiğin tanımı, kapsamı, veriler ve düzenlenmesi, örnekleme kuramı, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, standart puanlar, hipotez testler, korelasyon ve regresyon için spor alanından örneklerle istatistik hesaplamalarını kapsar.
Zorunlu Ders ANC4005 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME 2 1 3
Sporda çeşitli fiziksel, fizyolojik ve motorsal ölçümler ve değerlendirilmesi ile ilgili birçok laboratuar ve saha testleri açıklanarak, öğrencilere egzersiz fizyoloji laboratuar çalışmalarında yardımcı olunarak bazı testler uygulamalı olarak uygulatılarak test sonuçlarının değerlendirmeleri konusunda detaylı bilgi sunmak.
Zorunlu Ders ANC4007 SPORDA TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ 2 0 3
Genel öğrenme ve öğretme yöntemlerine ilişkin tanımlar ve ilkeler, farklı yöntemlerin incelenmesi, yöntemleri planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları, spor branşına özgü teknik ve taktik öğretim yöntemlerinin ilkeleri ve yöntemleri, uygulamasında antrenör ve sporcunun rolü
Zorunlu Ders ANC4009 UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI I 2 4 7
Öğrencinin uzmanlaştığı spor branşı ile ilgili öğretme ve antrene etmeye yönelik teorik bilgilerin gerçek çalışma ortamında kullanımı.
Seçmeli Ders ANC4011 ANTRENMAN UYGULAMASI VE ALAN TESTLERİ 2 0 3
Performans testleri ve ölçme kavramları.
Seçmeli Ders ANC4013 EGZERSİZ REÇETESİ VE UYGULAMALARI 2 0 3
Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme,egzersiz reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlar
Seçmeli Ders ANC4015 KADIN VE EGZERSİZ 2 0 3
Kadınların fiziksel ve fizyolojik özellikleri, osteoporoz, hamilelik ve spor.
Seçmeli Ders ANC4017 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 0 3
Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.
Seçmeli Ders ANC4019 ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA SPOR YÖNETİMİ 2 0 3
Spor yönetimi ile ilgili temel kavramları bilme ve spor yönetim modelleri ile ilgili kavramları kavrayabilme.
Seçmeli Ders ANC4021 SPOR HUKUKU 2 0 3
Spor hukuku temel kavramlar,Sporun idari yapılanması,Spor yargısı,Sportif Sözleşmeler,Doping
Seçmeli Ders ANC4023 SPOR YÖNETİMİNDE MOTİVASYONEL YAKLAŞIMLAR 2 0 3
Fiziksel etkinliklerde motivasyon dinamiklerini anlamak, çocuklarda motivasyonun gelişimi, sporda başarı ve hedef araştırmaları, sporda ve fiziksel etkinliklerde hedef belirleme, egzersizin bir belirleyicisi olarak öz yeterlik, egzersiz ve sporda içsel ve dışsal motivasyon, takım ve bireysel sporlarda motivasyon stratejileri, sporda algısal kontrol konuları ele alınmaktadır.
Seçmeli Ders ANC4025 SPORDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 3
İnsan kaynakları Yönetimine Giriş; İş Analizi ve İş tasarımı; İnsan Kaynakları Planlama ve Personel Arama; Personel Seçme ve Yerleştirme; Hizmet içi Eğitim, Oryantasyon ve Gelişim; Performans Değerleme ve Performans Yönetimi; Ücretlendirme ve İş Değerleme; İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin Uygulamaları
Seçmeli Ders ANC4027 SPORDA PROJELER 2 0 3
Sporda ve sanatta elde ettikleri başarıların yaşamlarının diğer süreçlerinde de (eğitim, aile sosyal ilişkiler, iş v.b.) etkili olmasının sağlanması, Ülkemizi uluslararası spor müsabakalarında temsil edebilecek sporcular olarak kazandırılması.
Seçmeli Ders ANC4029 AKADEMİK YAZIM VE SUNUM 1 1 3
Giriş, Bilimsel etik ve araştırma etiği; araştırma ve bilimsel yöntemler; bilimsel araştırma süreci; bilimsel bilgiye erişim; akademik rapor türleri özellikleri ve yapıları; akademik raporlarda dilin, şekil ve tabloların kullanımı; akademik yazım kuralları: bildiri, makale, teknik rapor ve tez yazımı; kaynak gösterme; bilimsel sunu teknikleri
Seçmeli Ders ANC4031 ARKEOLOJİ 1 1 3
Bu derste Türk Sanatı?nın Asya kökeni ve İslamiyet?ten önceki kaynakları ile gelişimi üzerinde durarak, Asya?da ve Anadoluda Ortaçağa yönelik yapılan kazı ve araştırmalar hakkında bilgi verilecektir.
Seçmeli Ders ANC4033 BAĞLAMA 1 1 3
Türk Halk Müziği eserlerini ve melodileri bağlamalarıya çalabilirler. Bağlamanın doğru tutuşunu öğrenerek, duruş bozuklukları olmadan bağlama çalabilirler.
Seçmeli Ders ANC4035 DANS 1 1 3
Ritim ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritimi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritim, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar ve müzik eşliğinde koreografi çalışmaları.
Seçmeli Ders ANC4037 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 1 1 3
Seçmeli Ders ANC4039 DRAMA 1 1 3
Eğitimde yaratıcı yaklaşımları, özellikle de tiyatronun işlevini aktarmak, • Dramanın tarihsel gelişimini ve aşamalarını anlatmak, • Dramada kullanılabilecek teknikleri uygulamalı olarak göstermek, • Dramayı eğitim öğretim etkinliklerinde bir yöntem olarak kullanma becerisi kazandırmak, • Araç olarak drama yaklaşımını aktarmak, • Amaç olarak drama yaklaşımını aktarmak.
Seçmeli Ders ANC4041 GAZETECİLİKTE YAPIM SÜREÇLERİ 1 1 3
Seçmeli Ders ANC4043 GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 1 1 3
Türk El Sanatları Kapsamında Hat, Tezhip, Cam, Ahşap ve Maden Sanatlarının Tanımlanması; Eserlerin İşlevleri ve Kullanım Alanlarının Boyutları; Genel Anlamı İle Yüzey Araştırmaları ve Bilimsel Kazılar Sonucu Ortaya Çıkartılan Eserlerin Yazılı Kaynakların Desteği İle Tarihi Süreç İçerisindeki Başlangıç Noktaları; Bu Sanat Dallarının Anadolu'daki Gelişimi, Malzeme Kullanımı, Yapım Teknikleri ve Süsleme Unsurlarının Çözümlenmesi yapılarak; Yurtiçi ve Yurtdışı Müze ve Özel Koleksiyonlardaki Eserler İncelenecektir.
Seçmeli Ders ANC4045 GİRİŞİMCİLİK 1 1 3
Girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilik düzeyleri, girişimcilik aşamaları, serbest piyasa ekonomisi içinde girişimcinin rolü gibi konular hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
Seçmeli Ders ANC4047 GİTAR 1 1 3
Gitarın tarihsel gelişimi, gitarın müzik tarihindeki yeri, gitar bestecileri.
Seçmeli Ders ANC4049 GRAFİK TASARIM 1 1 3
Öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri çeşitli grafik tasarım problemleri verilmesi ve bu sorunlara yaratıcı çözümler üretilmesi. Grafik tasarım ürünleri oluşturulması
Seçmeli Ders ANC4051 HEYKEL 1 1 3
Üç boyut üzerinden form, algılama ve uygulama teknikleri.
Seçmeli Ders ANC4053 İNTERNET GAZETECİLİĞİ 1 1 3
Bu derste öğrencilere multi-medya araçlarını kullanarak çevrimiçi platformlar için haber toplama, yazma ve üretme becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğreciler bu araçları kullanacakları 3 adet haber paketi üretecek, ürettikleri haberleri Pusula TV ve Khas Pusula Haber web sitesinde yayınlayacaklardır.
Seçmeli Ders ANC4055 MEDYA OKURYAZARLIĞI 1 1 3
Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.
Seçmeli Ders ANC4057 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ 1 1 3
Öğrenciler, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazanma ve kazandırma, fiziksel aktivite programlama konularında temel düzeyde bilgi sahibi olurlar.sağlıklı yaşam, egzersiz egzersiz fiziksel aktivite ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamaktır.
Seçmeli Ders ANC4059 SPORDA TEKNOLOJİ KULLANIMI 1 1 3
Seçmeli Ders ANC4061 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (ATLETİZM) 2 2 5
Atletizmin Dünya da ve Türkiye de tarihçesi, Atletizmin, tanımı ve sınıflandırması, Çıkışlar, Atma ve atlamalar hakkında temel bilgi ve becerileri öğretmek, saha ölçüleri, atletizm kuralları hakkında bilgi vermek
Seçmeli Ders ANC4063 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (BADMİNTON) 2 2 5
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar
Seçmeli Ders ANC4065 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (BASKETBOL) 2 2 5
Tanım, Tarihçe, Oyun kuralları, Saha ve malzeme bilgisi, temel teknik beceriler. Bireysel ve takım savunması. Takım hücum ve hücüm sistemleri .antreman planlaması ve peryotlama.mac analizi.
Seçmeli Ders ANC4067 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (DAĞCILIK) 2 2 5
Dağcılık temel teknikleri, kamp bilgisi, yürüyüş bilgisi.tırmanış teknikleri, tek ip ve çift ip teknikleri spor tırmanışın özellikleri, güvenlik sistemleri, ana istasyonlar, ara istasyonlar, iniş istasyonları, tırmanış organizasyonu, iniş organizasyonu
Seçmeli Ders ANC4069 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (DOĞA SPORLARI) 2 2 5
Doğa ile ilgili spor branşlarında bilgi beceri ve deneyim kazandırmak. Liderlik, grup dinamikleri, branşlara ait öğretim yöntemleri öğrenir. Günlük hayatın stresinden kurtulup sağlıklı bir yaşam ve doğayla iç içe yeni yerler keşfetmek, arkadaşlık ve dostluklar kurmak
Seçmeli Ders ANC4071 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (FUTBOL) 2 2 5
Oyun Kuralları, Temel tekniklerin öğretilmesi, top sürme, pas, şut, birebir ikiye iki oyunlar, aldatmalar (toplu-topsuz)
Seçmeli Ders ANC4073 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (GÜREŞ) 2 2 5
Güreş temel bilgilerinin kazanılması, temel duruş tutuş ve temel teknik öğretimi. Kural bilgisi öğretimi.
Seçmeli Ders ANC4075 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (HENTBOL) 2 2 5
Hentbolde maç yönetimi ve hakem bilgileri Hentbolde kuvvet dayanıklılık sürat esneklik çabuk kuvvet gelişimi ve kontrolü.
Seçmeli Ders ANC4077 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (İZCİLİK) 2 2 5
İzcilik nedir? İzciliğin Dümyadaki ve Türkiyedeki gelişimi. İzciliğin temel prensipleri.
Seçmeli Ders ANC4079 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (KAYAK) 2 2 5
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme. Kullanılacak uygun malzemelerin(eldiven,gözlük,mont,pantalon ve kayak seçimi) temel kayak teknikleri (kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)gibi teknik becerilerin öğretimi ve uygulayabilme becerilerini geliştirme.
Seçmeli Ders ANC4081 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (MASA TENİSİ) 2 2 5
Bu ders, masa tenisi becerilerini orta ve ileri düzeyde geliştirme, masa tenisi taktik ve stratejileri ile masa tenisi oynamanın farklı gruplarda fiziksel ve zihinsel yararlarını içerir.
Seçmeli Ders ANC4083 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (STEP-AEROBİK) 2 2 5
Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi hazırlama.
Seçmeli Ders ANC4085 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (TAEKWONDO) 2 2 5
Taekwondo spor dalının 11 temel tekniğinin, müsabaka tekniklerinin ve poomse 1'in teorik ve uygulamalı olarak pekiştirilmesine yönelik alıştırmaların incelenip uygulanmasını, bu spor dalı için gerekli olan motorik özelliklerin öğrenilmesini, değişik müsabaka tekniklerinin analizini, müsabaka tekniklerinin kombinasyonlarını, bu kombinasyonların geliştirici alıştırmalarını ve bütün bunların rekreatif bir etkinlikte nasıl eğlenceli bir şekilde verilebileceği konularını içermektedir.
Seçmeli Ders ANC4087 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (TENİS) 2 2 5
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANC4089 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (VOLEYBOL) 2 2 5
Voleybolun tanımı ve tarihi gelişimi, temel teknikler, hücum ve savunma sistemleri öğrenilmesi.
Seçmeli Ders ANC4091 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS) 2 2 5
Kondisyonun tanımı, Branşa özgü kondisyon hareketleri, Temel motorik özellikler
Seçmeli Ders ANC4093 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (YÜZME) 2 2 5
Yüzme sporunun tarihi ve bilimsel temelleri, yüzme stilleri ve eğitim basamaklamaları (serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek), çıkış, dönüş, bitirişler.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ANC4002 ARAŞTIRMA PROJESİ II 2 0 3
Mesleki eğitimde edinilen bilgilerin sentezinin yapılıp uygulanabileceği araştırma niteliğinde deneysel veya teorik çalışma.
Zorunlu Ders ANC4004 EGZERSİZ VE YAŞAM KOÇLUĞU 2 0 3
Yaşam boyu sporun tanımı, organizmaya etkileri, egzersiz programları ve uygulamalar.
Zorunlu Ders ANC4006 KONDİSYON ANTRENMANI VE YÖNTEMLERİ 2 0 3
Kondisyonun tanımı, Branşa özgü kondisyon hareketleri, Temel motorik özellikler
Zorunlu Ders ANC4008 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 0 3
Sporda ölçme ve değerlendirmenin önemi Temel kavramlar Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler sporda kullanılan ölçme araçları Performansa dayalı değerlendirme türleri Test türleri Test geliştirme Davranışların ölçülmesi ve soru yazma Değerlendirme ve not verme Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler
Zorunlu Ders ANC4010 UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI II 2 4 7
Antrenörlük ile ilgili teorik bilgilerin alanda uygulanması
Seçmeli Ders ANC4012 ANTRENMAN PLANLAMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 2 0 3
Yüklenme ve dinlenme ilişkisi, Süper kompenzasyon ve organizma üzerindeki etkileri, birim antrenmanın özellikleri, mikro, mezo ve makro antrenman planlama ilkelerinin incelenmesi. Kuvvet, dayanıklılık, sürat antrenmanlarının periyotlanması
Seçmeli Ders ANC4014 DÜZELTİCİ EGZERSİZLER 2 0 3
Temel fonksiyonel hareket değerlendirmesini, fitness test ve uygulamalarını açıklar. Bireye özel egzersiz programı dizayn eder.
Seçmeli Ders ANC4016 KARŞILAŞTIRMALI ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMLARI 2 0 3
Karşılaştırmalı antrenör eğitimine giriş, Türk spor sisteminin yapılandırılması ve bazı ülkelerle karşılaştırılması, Hükümet programları ve antrenör eğitimi, Kalkınma planları ve antrenör eğitimi, antrenörün tanımı önemi ve antrenörlük mesleği, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca uygulanan antrenör eğitim programları, Türkiye ve Dünya’da spor yöneticilerinin yetiştirilmesi, Türkiye’de spor eğitimine ilişkin politikalar beden eğitimi öğretmeninin yetiştirilmesi, Amerika Birleşik Devletlerinde spor ve yapılanması, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’de uygulanan antrenör eğitim sistemlerinin karşılaştırılması, Uluslar arası voleybol federasyonu ile Türkiye voleybol federasyonunun karşılaştırılması.
Seçmeli Ders ANC4018 SPOR ANİMATÖRLÜĞÜ 2 0 3
Animasyon Kavramı, sportif animasyon, animasyon hizmetleri,turizm işletmelerinde animasyon programları.
Seçmeli Ders ANC4020 SPOR TESİSLERİ PLANLAMA VE İŞLETMESİ 2 0 3
Bu ders, spor tesislerinin yapısı hakkında genel bilgi, tesis türleri, kuruluş yeri, yönetim süreçleri personel yönetimi, üretim, pazarlama bilgisi ve etkinlik planlama aşamaları, etkinlik takımı oluşturma, etkinliğin gerçekleştirilmesi ve etkinlik sonrası değerlendirmeleri içerir.
Seçmeli Ders ANC4022 SPOR VE SİYASET PARADOKSU 2 0 3
Sporun siyaset ve sosyal olaylarla ilgisini gösteren kitap ve belgeselleri inceleyecek, olimpiyat tarihinde yer etmiş uluslararası olayları değerlendirecek okumalar ve sunumlar içerir.
Seçmeli Ders ANC4024 SPORDA MÜSABAKA ANALİZİ 2 0 3
Bireysel branşların özelliklerinin belirlenmesi, branşların değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, değerlendirmede kullanılan teknolojik araçlar, verilerin toplanması, objektif ve öznel değerlendirme, verilerin istatistiksel analizi, eğitimin ve yarışmanın yansıması.
Seçmeli Ders ANC4026 SPORDA PERFORMANS TESTLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 3
Sporda çeşitli fiziksel, fizyolojik ve motorsal ölçümler ve değerlendirilmesi ile ilgili birçok laboratuar ve saha testleri açıklanarak, öğrencilere egzersiz fizyoloji laboratuar çalışmalarında yardımcı olunarak bazı testler uygulamalı olarak uygulatılarak test sonuçlarının değerlendirmeleri konusunda detaylı bilgi sunmak.
Seçmeli Ders ANC4028 SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2 0 3
Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri
Seçmeli Ders ANC4030 ANTRENÖRLÜK PEDAGOJİSİ 2 1 3
Eğitim ile ilgili temel kavramlar Öğretim ve öğrenme ilkeleri Antrenman programlarındaki eğitim durumları (içeriğin seçimi, düzenlenmesi, kullanılacak yöntemler, ipucu, pekiştireç, dönüt, düzeltme, beceri öğrenimini işleniş aşamaları, değerlendirme) Öğretme yaklaşımları (sunuş, buluş ve araştırma-inceleme yoluyla öğretim) Öğretim yöntem ve teknikleri Öğrenme etkinliklerinin planlanması (etkinlik örnekleri) Öğretim sürecinde antrenör, sorumlulukları ve yeterlikleri
Seçmeli Ders ANC4032 İŞARET DİLİ 2 1 3
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
Seçmeli Ders ANC4034 MÜZİK 2 1 3
Müzik ve kültürün tanımı ve müzik-kültür ilişkisi, kültürün ve müziğin ögeleri, müziğin oluşumu ve kökenine ilişkin yaklaşımlar, müziğin toplumsal işlevleri, Türk ve Dünya müzik kültürleri bu dersin kapsamındadır.
Seçmeli Ders ANC4036 RADYO PROGRAM YAPIM YÖNETİM TEKNİKLERİ 2 1 3
Radyo tarihi, radyo yayıncılığı ve programcılığı
Seçmeli Ders ANC4038 RADYO SPOR PROGRAM UYGULAMALARI 2 1 3
Spor basınının ve muhabirliğinin tarihsel gelişimi, günümüzde spor muhabirliğinin gerektirdiği niteliklerin anlatılması ve öğrencilerin bu alanda pratik yaparak yetkinlik kazanmaları
Seçmeli Ders ANC4040 RESİM 2 1 3
Boyalar: Pigmentler, Boyar maddeler, Boyalarda ışığın etkisi. Boya Tutucuları: Doğal tutucular, Yapay tutucular, İncelticiler ve çözücüler; Fırçalar: Fırçaların özellikleri ve kullanım alanları; Boya Zeminleri: Tuval hazırlama, Yağlıboya ve suluboya kağıtları ve özellikleri. Resim Boyaları: Suluboya, Guaj boya, Yağlıboya, Akrilik boya, Koruyucu ve Dekor Boyaları: Sentetik boyalar, Selülozik boyalar, Akrilik boyalar. Boya Dolguları: Üstübeçler ve litapon. Çizer malzeme çeşitleri ve özellikleri. Boya koruyucular. Dekoratif resim teknikleri ve kullanılan malzemelerin özellikleri.
Seçmeli Ders ANC4042 SERAMİK CAM İŞLEMESİ 2 1 3
Seçmeli Ders ANC4044 SPOR FİNANSMANI 2 1 3
Finansal Sistem ve İşleyişi, Finansal Yönetimde Temel İlkeler, Sporda Finansal Konuları içeirir
Seçmeli Ders ANC4046 SPOR MEDYA İLİŞKİSİ 2 1 3
Günümüz dünyasında hızla büyüyen spor sektörünün en önemli aktörlerinden olan spor medyası anlatılacaktır.
Seçmeli Ders ANC4048 TEKSTİL TASARIM 2 1 3
Seçmeli Ders ANC4050 TİYATRO 2 1 3
Seçmeli Ders ANC4052 TÜRK HALK MÜZİĞİ 2 1 3
Seçmeli Ders ANC4054 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 2 1 3
Seçmeli Ders ANC4056 TV'DE SPOR HABER PROGRAM YAPIMI 2 1 3
Seçmeli Ders ANC4058 WEB TASARIMI 2 1 3
Seçmeli Ders ANC4060 ZİHİNSEL ANTRENMAN 2 1 3
Spor Psikolojisi tanımı, kavramları ve içeriği, Spor Psikologlarının görevleri, Zihinsel Antrenman tanımı ve teknikleri, Zihinsel Antrenman tekniklerinin uygulaması, Motivasyon türleri, Stres ve başa çıkabilme
Seçmeli Ders ANC4062 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (ATLETİZM) 2 2 5
Atletizmin Dünya da ve Türkiye de tarihçesi, Atletizmin, tanımı ve sınıflandırması, Çıkışlar, Atma ve atlamalar hakkında temel bilgi ve becerileri öğretmek, saha ölçüleri, atletizm kuralları hakkında bilgi vermek
Seçmeli Ders ANC4064 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (BADMİNTON) 2 2 5
Badminton temel teknik ve becerilerin öğrenilmesini kapsar.
Seçmeli Ders ANC4066 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (BASKETBOL) 2 2 5
Basketbol oyun kuralları ve hakemlik mekaniği.Basketbolun tarihcesi.Basketbolda teknik beceriler. Toplu ve topsuz hareketler.
Seçmeli Ders ANC4068 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (DAĞCILIK) 2 2 5
Dağcılık Tarihi, Türkiyede Dağcılık, Kıyafetler, Ekipmanlar, Yürüyüş Bilgisi Ve Tekniği, Kampçılık, Hipotermi, Soğuk Rahatsızlıkları, Tehlikeler, Acil Durumlar
Seçmeli Ders ANC4070 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (DOĞA SPORLARI) 2 2 5
Doğa ile ilgili spor branşlarında bilgi beceri ve deneyim kazandırmak. Liderlik, grup dinamikleri, branşlara ait öğretim yöntemleri öğrenir. Günlük hayatın stresinden kurtulup sağlıklı bir yaşam ve doğayla iç içe yeni yerler keşfetmek, arkadaşlık ve dostluklar kurmak
Seçmeli Ders ANC4072 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (FUTBOL) 2 2 5
Futbolun tanımı, tarihçesi, temel teknik çalışmalarının uygulaması, pas ve paslaşma, pasın ölçütleri, futbolda mevkiler ve görevleri, strateji ,şut ve ortalar
Seçmeli Ders ANC4074 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (GÜREŞ) 2 2 5
Güreş tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, saha malzeme bilgisi, kural bilgisi, temel teknik öğretimi ve basamaklama öğretimi. Teknik uygulama hataları tespit ve düzeltme yöntemleri. Yarışma Kural bilgisi, Müsabaka da teknik uygulama. SERBEST VE GREKOROMEN stil farkları,
Seçmeli Ders ANC4076 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (HENTBOL) 2 2 5
Hentbol tanım ve tarihçesi Oyun kuralları ve saha malzeme bilgisi Topsuz Teknik temel duruşlar koşular sıçramalar yön değiştirmele rPas çalışmaları Top sürme Top tutma ve pas çalışmaları Aldatma Kale atış çalışmaları
Seçmeli Ders ANC4078 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (İZCİLİK) 2 2 5
İzcilik tarihi, hedefler ve amaçlar, izcilik yöntemleri, kurallar, kampları içerir.
Seçmeli Ders ANC4080 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (KAYAK) 2 2 5
Kayak sporu hakkında temel teorik bilgilere sahip olma ve temel kayma tekniklerini uygulayabilme .Kullanılacak uygun malzemelerin (eldiven, gözlük, mont, pantalon ve kayak seçimi) temel kayak teknikleri (kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)gibi teknik becerilerin öğretimi ve uygulayabilme becerilerini geliştirme.
Seçmeli Ders ANC4082 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (MASA TENİSİ) 2 2 5
Masa tenisi oyun kuralları, özel ısınmalar, özel eğitsel oyunlar, raket tutuşu, temel duruşlar, kayma adımları, topla oynama hareketleri, temel teknik vuruşları ( hücum ve savunma ), müsabaka yönetmeliği ve maç yapma.
Seçmeli Ders ANC4084 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (STEP-AEROBİK) 2 2 5
Step-Aerobik ile ilgili temel becerilerin öğrenimi, Step koreografisi hazırlama.
Seçmeli Ders ANC4086 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (TAEKWONDO) 2 2 5
Taekwondo teknik ve taktiklerinin öğretilmesi
Seçmeli Ders ANC4088 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (TENİS) 2 2 5
Tenis; Tarihçesi: Türkiye'de Tenis, Dünyada Tenis; Oyun Kuralları: Tekli ve Çiftli Müsabakalarda; Malzemenin Tanıtılması: Raket, Top, File, Kıyafet; Saha Ölçüsü: Teklerde ve Çiftlerdeki Ölçülerin Tanıtılması; Teknik Terimlerin Açıklanması: Forehand, Backhand, Forehand vole, Backhand vole, Smaç ve Servis; Dereceli Turnuvalar: 1. Derece Turnuvalar, 2. Derece Turnuvalar, Klasman Turnuvaları; Hakemlik Bilgisi hakkında genel bilgiler.
Seçmeli Ders ANC4090 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (VOLEYBOL) 2 2 5
Voleybolda müsabaka organizasyonu, hakemler ve hakem işaretleri, voleybolda antrenman planlaması ve uygulamaları, voleybolda performans gelistirme, voleybolda sakatlıklar, güç geliştirme antrenmanları, müsabaka hazırlığı, antrenörler ve oyuncuların sorumlulukları,mini voleybol, müsabakalar
Seçmeli Ders ANC4092 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS) 2 2 5
Kondisyonun tanımı, Branşa özgü kondisyon hareketleri, Temel motorik özellikler
Seçmeli Ders ANC4094 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (YÜZME) 2 2 5
Yüzme sporunun tarihi ve bilimsel temelleri, yüzme stilleri ve eğitim basamaklamaları (serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek), çıkış, dönüş, bitirişler.
Seçmeli Ders FRM4020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 8 10