GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

1. Spor Bilimlerinde Model Olma
2. Öğretim Elemanı Niteliği
3. Eğitim Programı Anlayışı ve Yönelimler
4. Ulusal ve Uluslararası Kurumlarla İlişkiler
5. Öğretim elemanlarımızın TMOK, GSGM, Spor Federasyonları vb. kuruluşlarda Üst düzey Görevler için tercih ediliyor olmaları
6. Öğrenci Seçme Ölçüt ve Yaklaşımı
7. İnternet ve Veri tabanları
8. İlimizin Her Mevsim Spor Yapmaya Elverişli Olması
9. Üniversitemizin Dış Dünyaya Açık Olması
10. İlimizde ulaşım imkanlarının ve barınama şartlarının ekonomik olması
11. Mezunlarımızın özel okullarda ve kulüplerde iş bulma olanaklarının fazla olması
12. Birim içi birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın güçlü olması
13. Tam donanımlı, bilgisayarlı projeksiyon sınıflarımızın olması
14. Bölümün yeterliliğini ve performansını gözden geçirme çabaları


Zayıf Yanlar
1. İlimizin yeterli sayıda spor kulübüne ve sporcu sayısına sahip olmaması
2. İlimizde Spor Kültürünün İstenilen Seviyeye Ulaşmaması. 
3. Bölümümüzün yabancı dil hazırlık sınıfının olmayışı


Fırsatlar
1. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırmalara önem verip teşvik etmesi
2. Kamuoyunda spora karşı yoğun bir ilginin olması
3. Sağlıklı yaşam ve spor bilincinin sürekli gelişiyor olması
4. Sporun farklı disiplinler için çekici olması
5. Sporun her yaş gurubuna hitap etmesi
6. İlimizin spor için ideal bir rakıma sahip olması
7. Spor ve rekreasyon bilincinin toplumda gelişiyor olması
8. Öğretim elemanlarının çeşitli federasyonlarda görevler alması ve tanınıyor olması
9. Genç, dinamik, çalışkan ve yeterli sayıda öğretim üyemizin olması
10. Erasmus/Sokrates ve Leonardo Da Vinci Programlarının olanakları
11. TÜBİTAK'ın araştırma projeleri için harcadığı bütçenin artışı


Tehditler
1. Ulusal federsyonların 1., 2. ve 3. kademe antrenörlük kurslarını açıyor olması
2. Spor alanında çalışanlarda (antrenör v.b) yeterlik aranmaması.
3. Bölüm öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş bulabilme korkusu
4. KPSS Sınavının alanla ilgili olmaması

Son Güncelleme Tarihi:29.07.2020