Misyon/Vizyon

Misyon


Antrenörlük Eğitimi Bölümü, geleceğin antrenörlerini ve spor adamlarını yetiştirme hedefiyle çağdaş spor bilimi teknolojilerindeki gelişmelere katkıda bulunan, bu alandaki gelişmeleri takip ederek, araştırmacı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında olan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek insani değerlere saygılı, toplum sağlığı açısından sporun öneminin bilincinde olan modern sporcu eğitim metotlarını benimsemiş, bilimin yol göstericiliğini kabul etmiş, sporda çalışmayı ve başarıyı ödüllendiren,  akademik ve etik değerleri koruyarak, sporun geniş kitlelerce değerli tutulmasını isteyen,  sporun, fiziksel ve ruhsal sağlığımıza katkısı olduğunu benimsemiş, akademik ve idari olarak gurur duyulmayı amaçlayan bir misyon edinmiştir.Vizyon


Antrenörlük Eğitimi Bölümü, bilimin yol göstericiliği ışığında ülkemizin spor alanındaki sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, toplumsal ihtiyaçlara ve toplumsal sorunlara yönelik topluma hizmet uygulamaları geliştirebilen, çocukların, gençlerin, genç yetişkinlerin bireysel özelliklerine uygun eğitim verebilen, mesleğin etik değerlerini benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda topluma rol model olabilecek antrenörler yetiştirmeyi amaçlayan bir vizyon edinmiştir.
Son Güncelleme Tarihi:02.08.2021