Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Antrenörlük Eğitimi öğretimine uygun planlama yapabilme becerisi
 2. Antrenörlük Uzmanlık alanına uygun araç-gereç ve kaynakları kullanabilmek
 3. Mikro ve makro döngülerde antrenman planları yapabilmek
 4. Sporcuların temel ve özelleşmiş hareket bilgi ve becerilerini geliştirebilmek
 5. Sporcularda sağlıklı yaşam bilinci oluşturabilmek
 6. Sportif organizasyonlara katılma, düzenleme ve yürütme becerilerini kazandırabilmek
 7. Sporcu beslenmesi konusunda bilinçlendirmek
 8. Spor sakatlıkları ve yaralanmalarında ilk yardım uygulayabilmek
 9. Sporcuların moral ve motivasyonlarını amaçlar doğrultusunda yönlendirebilmek
 10. Spor alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 11. Bireylerin psikomotor gelişimlerini gözönüne alarak uygun antrenman modelleri oluşturabilmek
 12. Alanıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilmek
 13. Yetenek seçimi yapabilmek
 14. Müsabaka analizleri yaparak yorumlayabilmek
 15. Performans ölçüm ve değerlendirmelerini yapabilmek

 

Genel Yetkinlikler

 1. Uygulamalı ve teorik temel mesleki bilgiler
 2. Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgiler
 3. Disiplinlerarası alanlarda çalışma becerisi
 4. Etik ilkelere uyma becerisi
 5. Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
 6. Temel bilgisayar becerileri
 7. Yeni durumlara uyarlayabilme yeteneği
 8. Sözlü ve yazılı sunum yapma yeteneği
 9. Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020