Eğitim Amaçları

Bölümün Eğitim Amaçları

 • Alanıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilmesi ve problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Alan uygulamasında gerekli ekipman kullanımının öğrenilmesi ve analiz yapabilmesi
 • Alanı hakkında yasal bilgi sahibi olması ve liderlik özelliklerinin gelişmesi
 • Spor sakatlıkları ve yaralanmalarında ilk yardım yapması
 • Sağlıklı yaşam amaçlı egzersiz reçeteleri hazırlaması
 • Sporcuların moral ve motivasyonlarını amaçlar doğrultusunda yönlendirmesi
 • Spor branşlarına özgü beslenme ihtiyaçlarını öğretebilmesi
 • Disiplinler arası bireysel veya takım çalışması içinde iş birliğinde bulunması ve iletişim becerilerinin gelişmesi
 • Sportif faaliyetleri bütün kişilerin yaşamaları boyunca uygulatması ve yönetmesi
 • Sağlıklı yaşam amaçlı egzersiz reçeteleri hazırlaması
 • Bireylerin psikomotor gelişimlerini göz önüne alarak uygun antrenman modelleri oluşturması
 • Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olup, yaşam boyu öğrenme, kendini sürekli yenileme ve geliştirme bilincine sahip olma
 • Antrenman bilimi açısından performans gelişimi sağlayabilmesi
 • Performans ölçüm ve değerlendirmelerini yapması
 • Uzmanlık branşlarında kıdemli antrenör donanımına sahip olması
Son Güncelleme Tarihi:30.11.2023