Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

  1. Temel fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) konularında bilgi sahibi olma
  2. Fen konularını hayatla ilişkilendirme
  3. Fen konularını birbirleriyle ilişkilendirme
  4. Matematiksel kuramları fene uygulama
  5. Fen-teknoloji-toplum ve çevre ilişkileri hakkında farkındalık
  6. Bilimsel süreç becerileri


Genel Yetkinlikler

  1. Öğretmenlik meslek bilgileri
  2. İletişim becerileri
  3. Problem çözme becerileri
  4. Eğitim teknolojilerini beceriyle kullanma

Son Güncelleme Tarihi:19.02.2020