Program Çıktıları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Program Çıktıları

PÇ1

Fen Bilgisi Öğretmenliği alan dersleri ve Öğretmenlik mesleği alanındaki kavramlar konusunda bilgi sahibidir.

PÇ2

Bilimsel bilginin önemini kavrar.

PÇ3

Bilginin kaynaklarının geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirir.

 PÇ4

Ortaokullarda Fen Bilgisi Öğretmenliği alanı ile ilgili öğretim programları hakkında bilgi sahibidir. 

 PÇ5

Öğretim stratejisi, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme tekniklerini geliştirir. 

 PÇ6

Ortaokullarda öğrencinin gelişim özellikleriyle ilgili problemlere çözüm önerileri geliştirir. 

 PÇ7

Fen Bilgisi Öğretmenliği alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi kaynaklarını kullanır. 

 PÇ8

Eğitim bilimlerinde yapılan bilimsel anketleri yorumlar. 

 PÇ9

Bilimin doğası konusu üzerine öğrencilerinin dikkatini çeker. 

 PÇ10

Kendi sınıflarında öğrenci merkezli ve öğrenme odaklı bir yaklaşım kullanır.

 PÇ11

Eğitim öğretiminde bireysel farklıkları dikkate alarak, uygun öğretim stratejisi geliştirir.

 PÇ12

Konu alanlarına göre malzemeleri hazırlar. 

 PÇ13

Sosyal ve kültürel faaliyetleri planlar ve yürütür. 

 PÇ14

Laboratuar malzemelerini kullanarak deneyler geliştirir. 

 PÇ15

Liderliğini yaptığı takım çalışmalarını etkin bir şekilde yönlendirir.

 PÇ16

Her koşul ve durumda sorumluluk alır. 

 PÇ17

Ulusal ve uluslararası bilimsel malzemeleri ve Ortaokul programında yer alan yeni trendleri takip eder.

 PÇ18

Gerektiğinde bilgi güncellemek için gerekli tedbirleri alır.

 PÇ19

Etkili bilgiye ulaşmak için modern teknolojiyi kullanır.

 PÇ20

Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılır. 

 PÇ21

Öğrenci-aile-okul üçgeninde işbirliğine açık iletişim kurar. 

 PÇ22

Bir yabancı dil kullanarak alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder. 

 PÇ23

Öğretmenlik mesleğini temsil yeteneğine sahip olur. 

 PÇ24

Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun yaşama ve davranış profili çizer. 

 PÇ25

Milli Eğitim Temel Kanunu ilkelerini uygular.

 PÇ26

İş güvenliği ve çevre koruma ile ilgili tüm kaynakları kullanır.


Son Güncelleme Tarihi:19.02.2020