GZFT Analizi
Güçlü Yanlar

 1. Geniş öğretim elemanı kadrosunun bulunması  
 2. Öğretim elemanlarının genç olması
 3. Yüksek Lisans Eğitiminin olması
 4. Öğrencilerin Bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
 5. Mezunlarının iş bulabilmesi
 6. Erasmus aracılığıyla öğrenci gönderilmesinin yapılıyor olması
Zayıf Yanlar

 1. Doktora programının olmaması  
 2. Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından çok sayıda öğrencinin gelmemesi
Fırsatlar
 1. Doktora programı açma kapasitesinin var olması
 2. Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek öğretim üyesinin mevcut olması
 3. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim  
 4. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite 
Tehditler

 1. Anabilim Dalına gelen öğrenci kalitesinin düşmesi 
 2. Mezunların Öğretmen atamalarının zorlaşması
Son Güncelleme Tarihi:19.02.2020