Hedefleri

 1. Fen bilgisi öğretmen adaylarına temel alan bilgilerini kazandırmak  
 2. Fende bilim adamlarının bilimsel bilgi üretirken izledikleri yöntemleri tanıtmak  
 3. Olayları yorumlama ve analiz etmede kullanmaları için bilimsel bakış açısı kazandırmak
 4. Öğrencilerin fen bilimlerine yönelik pozitif tutumlar geliştirmesini sağlamak  
 5. Fenin, teknolojideki uygulama alanlarını tanıtmak ve bunların toplumsal faydaları konusunda farkındalık yaratmak  
 6. Laboratuvar çalışmalarının gerektirdiği bilgi ve deneyimleri kazandırmak  
 7. Basit araç gereçlerle fen dersi materyalleri geliştirmeyi öğretmek  
 8. Bilim tarihini tanıtmak  
 9. Çevre bilinci geliştirme
 10. Çeşitli öğrenme kuramlarını tanıtmak  
 11. Fen ve Teknoloji dersi müfredat pogramında yaşanan gelişme ve değişiklikleri tanıtmak

 


Son Güncelleme Tarihi:19.02.2020