Eğitim Amaçları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Amaçları

  1. Fen konularında temel bilgilerin yanı sıra, bu konuların öğretimine ilişkin yöntem ve teknikleri de öğretmen adaylarına kazandırmak 
  2. Laboratuvar ekipmanları ve eğitim teknolojilerini fen öğretiminde kullanma becerilerini kazandırmak
  3. Laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmek
  4. Çevre bilinci geliştirmek ve çevre sorunlarına duyarlılık kazandırmak.
  5. Hem fen bilimlerinde hem de öğretmenlik mesleğindeki en son gelişme ve yenilikleri takip edebilmeleri için temel düzeyde yabancı dil bilgisi vermek
  6. Bilimsel gelişmelerin ve bunların doğurduğu teknolojilerin ülkelerin kalkınmasına olan katkısını örneklerle sunmak ve bu konuda bilinç geliştirmek.


Son Güncelleme Tarihi:19.02.2020