Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özel Beceri ve Yetkinlikler

1. Güncel bir ekonomik olayı anlama ve yorumlayabilme

2. Vergi mevzuatını yorumlayabilme

3. Temel hukuk terimlerini anlama

4. Mali verileri (Bilanço, Mizan, Gelir Tablosunu yorumlayabilme)

5. Kamu ekonomik kesimi hakkında bilgi sahibi olmakGenel Yetkinlikler

1. Mesleğe ilişkin temel bilgi

2. Uzmanlaşmak istediği alana ilişkin temel bilgi

3. Bilgiyi güncel yaşantıya aktarabilme yeteneği

4. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilme becerisi
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023