Mali Hukuk

Mali hukuk anabilim dalı devletin tüm mali olaylarının hukuki çerçevesini çizmektedir. Mali hukuk anabilim dalı devletin mali olaylarının nasıl yürütüleceğini ve denetleneceğini belirlemektedir. Bu kapsamda mali hukuk anabilim dalı devletin harcamalarının, gelirlerinin, bütçesinin, borçlanmasının kısacası bütün mali olayların hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesini amaçlamakta ve devlet ile birey arasında çıkan mali uyuşmazlıkların çözüm yollarını düzenlemektedir.


  1. Doç. Dr. Baki YEGEN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
  2. Araştırma Görevlisi Doktor Emre ATSAN
  3. Araştırma Görevlisi Mehmet Emin TURAN
Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023