Maliye Teorisi

Maliye teorisi anabilim dalı kamu kesiminin ekonomik faaliyetlerinin türlerini, nedenlerini ve ekonomik etkilerini incelemekte ve bu kapsamda geliştirilmiş teorileri açıklamaktadır. Maliye teorisi anabilim dalının merkezinde devlet ve toplum ilişkileri çerçevesinde özel mülkiyet, mülkiyetin kökeni ve bölüşümü analiz edilmektedir.


  1. Dr. Öğretim Üyesi Özlem TÜMER (Ana Bilim Dalı Başkanı)
  2.  Araştırma Görevlisi Doktor Ekrem TOPARLAK
  3. Araştırma Görevlisi Şehit Muksit KAYA
Son Güncelleme Tarihi:01.03.2024