Bütçe ve Mali Planlama

Bütçe ve mali planlama anabilim dalı bütçe hakkını, bütçe ilke, fonksiyon ve işlevlerini ve Türkiye’deki bütçe sürecini incelemektedir. Bütçe ve mali planlama anabilim dalının odak noktası Türk bütçe sisteminin yapısını analiz etmek ve bu alanda dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmektir. Bu anabilim dalında toplumsal tercihlerden hangilerinin kamusal politikalara dönüştürüleceği incelenmektedir.  1. Dr. Öğretim Üyesi Baki YEGEN (Ana Bilim Dalı Başkanı)
  2. Dr. Öğretim Üyesi Erdem Utku EKE
  3. Dr. Öğretim Üyesi Erkan KILIÇER
  4. Araştırma Görevlisi Dr. Özlem TÜMER

Son Güncelleme Tarihi:21.08.2021