Mali İktisat

Mali iktisat anabilim dalı, vergi ve borçlanma gibi kamu maliyesini ilgilendiren konuları iktisat teorisi çerçevesinde incelemektedir. Mali iktisat anabilim dalı kamunun harcama, vergi ve borçlanma araçlarını kullanarak iktisat politikasının istikrar, büyüme ve bölüşüm amaçlarına ulaşmada kullanılacak en doğru aracı araştırmaktadır.


  1. Prof. Dr. Ali Eren ALPER (Ana Bilim Dalı Başkanı)
  2. Doç. Dr. Ahmet Arif EREN
  3. Doç. Dr. Hünkar GÜLER
  4. Araştırma Görevlisi Doktor Ali Gökhan GÖLÇEK
Son Güncelleme Tarihi:01.03.2024