Program Çıktıları

1. Sekreterlik mesleğini her tür işletme ve büroda uygulamak
2. Meslek ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözme beceresi
3. Sekreterlik için gerekli çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını kullanabilme becerisi
4. Tüm servislerle ve başka işletmelerin bütün departmanlarıyla takım çalışmasını yapabilme becerisi
5. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini ve tüm çalışanları geliştirme becerisi
6. Kalite ve toplam kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olma becerisi
7. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
8. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme becerisi
9. İletişim kurabilme becerisi, meslek yaşantısında mesleki yabancı dil kullanabilme becerisi
10. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi
11. Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
12. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi
13. Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi