Projeler

1. Uluslararası Projeler

No

Proje Türü *

Proje Adı

Projenin Yürütüldüğü Kurum-Kuruluş

Proje Yürütücüsünün Adı Soyadı

TBTF Personelinin Projedeki Görevi **

Başlama –

Bitiş Tarihi (Ay/Yıl)

Destek Miktarı (TL)

1

AB

Tarımda Kayıtlı İstihdama Eğitimin Kattığı Sinerji

  • Niğde Ziraat Odası
  • Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
  • Niğde Üniversitesi
  • Niğde Süt Üreticileri Birliği

 

 

Veli Kenar

Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu

Proje Koordinasyon Kurulu Üyesi

Haziran 2016- Haziran 2017

 

237.000 EURO

2

AB

(Horizon 2020),  İSAGE  679-302-2

Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe.

 

 

 

 

Akyol, E., Ceyhan, A.

 

 

Proje yürütücüsü

 

2016-

 

119.000 EURO

3

Uluslararası (JICA, TIKA, TAGEM)

“Training Program of Technical Capacity Development on Dairy Cattle, Sheep and Goat Breedİng in Afghanistan and Central Asia Countries” Course JICA-TİKA-HMAE

 

Sema Yaman

Engin Ünay

 

2013-2015

 

577.530

 

 

2. Ulusal Projeler

No

Proje Türü *

Proje Adı

Projenin Yürütüldüğü Kurum-Kuruluş

Proje Yürütücüsünün Adı Soyadı

TBTF Personelinin Projedeki Görevi **

Başlama – Bitiş Tarihi (Ay/Yıl)

Destek Miktarı (TL)

1.

TAGEM

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri Niğde İli Merkez İlçe Akkaraman Koyun Islahı (Akkaraman 2)

  • Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
  • Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

Proje Lideri: Prof.Dr.Ahmet ŞEKEROĞLU

 

Araştırmacı:

Prof.Dr.Zafer ULUTAŞ

Yrd.Doç.Dr.Mustafa DUMAN

Prof.Dr.Ethem AKYOL

 

Proje Yürütücüsü

2011-2017

1.000.000

2.

TAGEM

Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri                    Niğde İli Merkez İlçe Akkaraman Koyun Islahı (Akkaraman 1)

  • Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
  • Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

Proje Lideri: Prof.Dr.Ahmet ŞEKEROĞLU

 

Araştırmacı:

Yrd.Doç.Dr.Mustafa DUMAN

Prof.Dr.Ethem AKYOL

 

Proje Yürütücüsü

Eylül 2016-Eylül 2021

1.000.000

3

TAGEM

Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri                    Niğde İli Altunhisar İlçe Akkaraman Koyun Islahı (Akkaraman 5)

*Niğde üniversitesi

*Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

*Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

Proje Lideri:

Yrd.Doç.Dr.Mustafa DUMAN

 

Araştırmacı:

Prof.Dr.Ahmet ŞEKEROĞLU

Prof.Dr. Ethem AKYOL

Araştırmacı

 

 

Eylül 2016-Eylül 2021

1.000.000

4

 

 

 

 

 

Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma  İdaresi Başkanlığı

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültelerinin Altyapılarının Güçlendirilmesi Projesi (Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde Hayvancılık Altyapısını Oluşturarak Donanımlı Mezunlar Vermek ve Bölgesel ve Ulusal Sorunlara Bilimsel Çözümler Üretmek)

 

Niğde Üniversitesi

KOP

Proje Lideri: Prof.Dr.Ahmet ŞEKEROĞLU

 

Proje Yürütücüsü

2015-2018

2.000.000

5

TAGEM

Tokat ili Halk elinde Anadolu Mandası Islahı

 

 

Aziz Şahin, Zafer Ulutaş, Emre Uğurlutepe

 

Araştırmacı

(2011-2015 )

 

6

TAGEM

Tokat Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı “Kıl Keçisinin Islahı”

 

 

Proje Yürütücüsü

(2011-2015 )

 

7

TAGEM

Amasya Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı “Karayaka Koyununun Islahı”

 

 

Araştırmacı

(2011-2015 )

 

8

TAGEM

Amasya Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı “Kıl Keçisinin Islahı”

 

 

Araştırmacı

(2011-2015 )

 

9

TAGEM

Türkiyede yerli keçi ırklarında Mikrosatellit DNA polimorfilizm tekniği ile ebeveyn tayini

 

 

Araştırmacı

2014-2016

 

6

Kalkınma Bakanlığı

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirme ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinin Değer Zinciri Araştırma ve Etüt Projesi

 

Mevlüt Vanoğlu

Betül Gürer

Araştırmacı

Mart 2016-Şubat 2017

 

 

 

4000000

7

TAGEM

 

 

 

 

 

Nar Posası Silajının 1 Yaşlı Ankara Keçisi Çebiçlerinde Performans ve Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

 

Arzu Erol Tunç

Araştırmacılar:

Sema Yaman

 Engin Ünay

Abdülkadir Erişek

Pınar Özdemir

Gülşen Yildirim Şenyer

Hasan Hüseyin Şenyüz

Araştırmacı

 

 

 

 

 

 

 

Ağustos 2017- Şubat 2019

 

 

 

 

 

 

30.000

 

 

 

 

8

TAGEM

Çam kabuğu, Yucca Schidigera Ekstraktları ve Sığla Balsamının İn Vitro Besin Maddeleri Sindirilebilirliği İle Rumen Uçucu Yağ Asitleri, Süt Verimi, Biyolojik Kan Parametreleri ve Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi

 

Sema Yaman

Arzu Erol Tunç, Engin Ünay, Gülşen Yıldırır Şenyer,

Pınar Özdemir,  Gültekin Yıldız

 

2015-2017

 

40.000

9

TAGEM

Kanola Küspesi Ve Çözünür Maddeli Kurutulmuş Damıtık Mısırın (DDGS) İn Situ Ve İn Vitro Rumen Protein Parçalanabilirlikleri Arasındaki İlişkiler.

 

Sema Yaman          

Arzu Erol Tunç,

Engin Ünay,

Gülşen Yıldırır Şenyer,

 

2015-2017

 

28.000

10

Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığı

Balya Silajı Yapımı ve Hayvan Beslemede Kullanılmasının Yaygınlaştırlması. Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığı

 

Sema Yaman

Engin Ünay

 

2014-2016

 

56.537 TL

 

Ulusal projeler

 

Projenin Adı

Proje Yürütücüleri

Proje türü

Başlama-Bitiş tarihi (BÜTÇE)

Türkiye’de Uygulanan Tarım Politikalarının Bazı Tarımsal Ürünlerin Rekabet Düzeyine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Prof.Dr. Canan Fisun ABAY, Doç.Dr. Berna TÜRKEKUL; Yrd.Doç.Dr. Betül GÜRER; Prof.Dr. M.Necat ÖREN

TÜBİTAK 1001

15.11.2014-

150.000 TL

Farklı Kesim Ağırlıklarında Karayaka Kuzularının Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof.Dr.Zafer ULUTAŞ

TÜBİTAK

2012-2013

Farklı ağırlıklarda kesilen Anadolu mandalarında karkas ve et kalite özelliklerinin Belirlenmesi

Prof.Dr.Zafer ULUTAŞ

TÜBİTAK

2014-2016

Niğde bölgesinde bulunan ökse otunun yem değerinin in vitro gaz üretim yöntemi ile belirlenmesi

 

Mustafa Boğa,

Sema Yaman,

Sibel Canoğulları

BAP

30.09.2015-31.12.2016

(15000 TL)

Yucca Schidegera ve Çam Kabuğu Ekstraktlarının in vitro gaz üretimi ve in vitro protein parçalanabilirliği üzerine etkisi

Sema Yaman

Mustafa Boğa

BAP

Ağustos 2015

Aralık 2016

(15752 TL)                                                                                                                                                       

Yumurtacı Japon bıldırcınlarının karma yemlerinde meyan kökü (Glycyrrhriza glabra) kullanımının performans, serum parametreleri, yumurta kolesterolü ve antioksidan kapasite üzerine etkisi

Sibel CANOĞULLARI

Zeynep ERDOĞAN

Ahmet ŞEKEROĞLU

Mikail BAYLAN

Altuğ KÜÇÜKGÜL

BAP

2015-2016

(14.952 TL)

Yumurtacı tavuklarda meyan kökü ( Glycyrrhriza glabra) kullanımının antioksidan kapasite, serum parametreleri ve performans üzerine etkileri

Mikail BAYLAN

Sibel CANOĞULLARI

Zeynep ERDOĞAN

Altuğ KÜÇÜKGÜL

Ayşen BULANCAK

Asiye ÇETİNKAYA

 

BAP

2015-2016

 

(11.966 TL)

Uçucu organik bileşiklerin neden olduğu karaciğer intoksikasyonu üzerine Glycyrrhiza glabra etkinliğinin moleküler düzeyde araştırılması

Zeynep ERDOĞAN

Suat ERDOĞAN

Zeynep B. DOĞANLAR

Oğuzhan DOĞANLAR

Sibel CANOĞULLARI

BAP

2015-2016

50.000 TL

Niğde bölgesinde bulunan ökse otunun yem değerinin in vitro gaz üretim yöntemi ile belirlenmesi

Mustafa Boğa

Sema Yaman

Sibel Canoğulları

BAP

2016-2017

14.500 TL

Dışsal Salisilik Asit uygulamalarının Elma Bitkisinde Donmaya Karşı Adaptasyon, Verim ve Kalite üzerine Etkileri

Türkyılmaz, B., Akyol, E., Mentiş, O.

 

OHU Araştırma Fonu FEB 2012/08 nolu Proje

2012-

Bal Arısı (A.Mellifera L) Genetik Yapısının ve Bölgenin(Floranın) Arı Sütü Bileşimine Etkileri Üzerine bir Araştırma.

Akyol, E., Ok, D.

OHU Araştırma Fonu FEB 2013/16 nolu Proje

2013-

Ultrasonik muamele yapılarak balın kristalize olmasının kontrol edilebilirliği üzerine yapılan çalışma

Akyol, E., Çakır, V.

OHU Araştırma Fonu FEB 2013/13 nolu Proje

2013-2015

 Aynı Bölgede Üretilmiş Üreticiden Temin Edilen Ballar ile Marketlerden Temin Edilmiş Balların Biyokimyasal Yapı Bakımından Karşılaştırılması

Akyol, E., Karaca, A.

OHU Araştırma Fonu FEB 2013/47 nolu Proje

2013-

Sıcaklık ve Bölgenin Bal Arılarında Sperm Miktar ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Aral, F., Akyol, E., Tatyüz, İ.

OHU Araştırma Fonu FEB 2012/08 nolu Proje

2012-

Propolis ile zenginleştirilmiş balık yağının oksidadif stabilitesinin belirlenmesi

Uçak, İ., Akyol, E., Yatmaz, H.A., Boğa, Yaman, S., 

OHU Araştırma Fonu FEB 2016/…. nolu Proje

2016-

 

Son Güncelleme Tarihi:09.02.2017