Eğitim Amaçları

1. Tarım bilimlerindeki ana prensiplere dayalı olarak hayvansal üretim alanında  gerekli teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış mezunlar vermek; 


2. Eksikliklerinin farkında olmaları ve sürekli ilerlemeyi hedef almalarını sağlamak,  


3.Sürekli eğitim bilincinde olan, araştırıcı, teknolojik gelişimleri izleyebilen, çok disiplinli ve takım çalışmalarına uyumlu, sosyal sorumluluk ve

mesleki etik bilincine sahip, kolay iletişim kurabilen, özgüven sahibi ve girişimci olmalarını sağlamak, 


4.Toplumsal bilinci gelişmiş ve toplum sorunlarına duyarlı olmalarını sağlamak


Son Güncelleme Tarihi:13.12.2016