GZFT Analizi

Güçlü Yönler

1. Deneyimli bir akademik kadroya sahip olması,

2.Fiziki alt yapı ve laboratuvar donanımını çok iyi olması,

3.Uygulama ağırlıklı bir ders müfredatı ve özel sektörle bütünleşen bir öğretim programının olması,

4.Fakülte öğrencilerinin kullanımına sunulmuş son derece modern bir yurt bulunması,

5.Tüm öğrencilere karşılıksız burs veriliyor olması,

6.Özel sektör desteğinin ve ikili işbirliklerinin olması,

7.Yabancı dil hazırlık sınıfının olması ve eğitimin en az %30 oranında İngilizce yapılacak olması,

8.Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması,

9.Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projeler yürütüyor ve yürütecek kapasitede olması,

10.Üniversitenin güçlü  Elektronik veri tabanı olması sayesinde dünya literatürünün rahatlıkla izlenebilmesi.

Zayıf Yönler 

1. Yabancı dilde eğitim yapılacak olması nedeniyle tüm anabilim dallarına yeterli sayıda öğretim elemanı bulmada yaşanan sıkıntılar,

2. Yardımcı personel (teknisyen, tekniker, laborant, uzman vb.) kadrolarının yetersiz olması,

3. Bölümün yeni olması nedeniyle tanınırlığının düşük olması,

4. Uygulama çiftliklerinin henüz kurulmamış olması.

Fırsatlar

1. Güçlü bir özel sektör desteğinin bulunması,

2. Niğde ilinin yüksek bir hayvansal üretim potansiyeline sahip olması,

3.Tarım sektöründe yabancı dil bilen, nitelikli mezunlara olan talebin artması,

4. Mezun öğrencilerin istihdam alanlarının fazla ve çeşitli olması.

Tehditler

1. Mezunların alacağı unvan ile ilgili belirsizlik,

2. Ziraat fakültesi mezunlarının çok fazla olması ve isdihdam sorunları,

3. Niğde ilinin, coğrafi konumu ve gelişmişlik düzeyi açısından öğrenciler için bir cazibe merkezi olmaması,

4. Tercihlerde küçük üniversite imajının devam etmesi,

5. Niğde Üniversitesi markasının henüz yaratılamamış olması,

6.Yerel, ulusal ve uluslararası tanıtım eksikliği. 


Son Güncelleme Tarihi:13.12.2016