Hedefleri

HEDEFLER

1. Hayvansal üretimde eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi bakımından ulusal ve uluslararası platformda tanınan

2. ARGE faaliyetleri planlayıp ve yürüterek hayvancılık bilimine bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan

3. Alanıyla ilgili sorunlara çözüm üretebilen

4. Yenilikçi ve orijinal bilgiler üreten, paydaşlarla kalıcı ilişkiler kurabilen

5. Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen, üretilen bilgi ve teknolojiyi üretici ve ilgili

sektörlere aktaran vizyon sahibi bir bölüm olmaktırSon Güncelleme Tarihi:12.12.2016