Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler 

1. Hayvansal üretimle ilgili sorunları anlayıp çözüm önerileri getirebilme becerisi

2. Tarımla ilgili diğer bölümlerle yakın ilişki içerisinde çalışabilmeli

3. Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip edip uygulayabilmeli

4. Kanıta ve araştırmaya dayalı öneriler geliştirebilmeli

5. Veri toplayıp, analiz edebilme becerisi  

6. Alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmeli

7. Ulusal ve uluslararası proje yürütebilme becerisi

8. Alanıyla ilgili mevzuatı bilmeli

9. Hayvan hakları ve etik kuralları bilmeli

10. Hayvansal üretim işletmelerini yönetebilme becerisi

Genel Yetkinlikler

1. Mesleğe ilişkin temel bilgi,

2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi

3. Disiplinler arası çalışma becerisi

4. Bilgiye ulaşma ve uygulama yeteneği

5. Çevre dostu hayvansal üretim sistemleri 

6. Doğal kaynakların etkin kullanımı

7. Üretimden tüketime tüm hayvansal üretim sürecinin planlanması

8. Modern üretim teknolojilerini araştırma ve uygulama

9. Hayat boyu öğrenme ve hizmet etme

10. Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

11. Verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri

gözetme yeterliliğine sahip olmak 

12. Kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak

 13. Değişime ve yeniliğe açık olmak


Son Güncelleme Tarihi:12.12.2016