Genel Bilgi
Bölümümüz

2011 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin kurulmasıyla Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü kurulmuştur. Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümünde Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Lisans Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu bölüm Hayvan Yetiştirme ve Teknolojileri, Hayvan Besleme ve Yem Teknolojileri, Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği Anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde 2 profesor , 1  doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 

Bölüm öğrencileri ve öğretim elemanları ERASMUS projesi kapsamında çok çeşitli ülkeler ile de işbirliği ve değişim gerçekleştirebileceklerdir.

Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi unvanı alarak mezun olacaklardır. İsteyen başarılı öğrenciler ayrıca diğer disiplinlerden ikinci bir Anadalı veya Yandal eğitimini de tamamlayabilirler.

Bölümümüzden mezun olacak öğrenciler,  Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Belediyeler, Bankalar, Üretici Birliklerinde ve Tarımla ilgili özel kuruluşlar da çalışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca kendi işletmelerini kurabilmektedirler. Çeşitli akademik ve bilimsel kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Programı başarıyla tamamlayacak mezunlara Ziraat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler.  Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve ilgili yüksekokul/Fakülte/enstitü yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 240 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler  Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlaması durumunda lisansüstü eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023