Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılarak "Biyosistem Mühendisliği" mezunları resmi olarak eklenmiştir.


Devlet Su İşleri (DSİ) arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılarak "Biyosistem Mühendisliği" mezunları resmi olarak eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “bir toprak ve/veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu ziraat mühendisi” ibaresi “birisi konusunda uzman benzer işlerde minimum iki yıl çalışmış, ziraat mühendisi veya biyosistem mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

Haberin devamı için:    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210129-1.htm