Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 26.09.2011 tarih ve 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, kuruluş aşamasında dört bölüm  ve on dört anabilim dalından oluşmaktadır.

Fakültemiz için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü içinde 260 dekarlık uygulama alanı ayrılmış bulunmaktadır. Bu alanın 60 dekarlık kısmında sık dikim ve geleneksel üretime yönelik meyve tür ve çeşitleri, 30 dekarlık kısmında sofralık ve şaraplık çeşitlerle bağ kurulması, 60 dekarlık alanın sertifikalı organik üretime ayrılması, 90 dekarlık alanın tarla bitkileri üretimine ayrılması, 20 dekarlık alanın ise araştırmalara ayrılması planlanmıştır. Öğrencilerin hem üretim hem de araştırma alanlarında uygulama ve staj olanakları bulunmaktadır.

Fakültemiz ziraat fakültelerinin geleneksel yapısından farklı olarak geniş kapsamlı çok disiplinli bölüm yapılanması ve bir bölüm altında birden çok eğitim programının açılmasını öngörmektedir. Üretim teknikleri yanında teknoloji kullanımının araştırmalarda aynı bölüm içinde ele alınması ve eğitim programının bütünsel bir yaklaşımla geliştirilmesi ülke için örnek oluşturacaktır.

 Fakültemiz ’in akademik yapılanması, ülkemizde hasat sonrası sürecin yönetimi ve teknolojisi ile bitki ve hayvan ıslahı alanlarında yaşanan önemli boşlukları doldurmak üzere planlanmıştır. Son yıllarda özellikle perakende sektörünün pazardaki payının giderek artması ve ihracatta yaşanmakta olan sorunlar, hasat sonrası sürecin başarılı yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde bir ilk olan bu eğitim programı, sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü oluşturma açısından önemli rol oynayacaktır. Bitki ıslahı ve genetik mühendisliği de benzer şekilde ülkemizdeki zengin gen kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve biyoteknoloji ağırlıklı bölümleri klasik ıslah programlarıyla tamamlayıcı rol üstlenebilecektir.

Son Güncelleme Tarihi:04.07.2017