Çalışma Alanları

İş Olanakları

 

Mezunlarımız aşağıda sıralanan kamu kuruluşları veya özel sektördeki iş imkanlarından yararlanacaklardır. Ayrıca, kişisel girişimler için de mezunlarımız teşvik edilmektedir.

 

Kamu Kuruluşları

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatları
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilatları
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilatları
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilatları
 • TÜBİTAK
 • Tarımsal Araştırma Enstitüleri
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
 • Üniversiteler
 • Tarımsal Kooperatifler ve Üretici Birlikleri
 • Kalkınma Ajansları
 • Et ve Süt Kurumu
 • Ziraat Bankası
 • Belediyeler

 

Özel Sektör

 • Bitkisel Üretim Firmaları
 • Fide ve Fidan Yetiştiren Kuruluşlar
 • Zirai Mücadele İlaçları İle İlgili Kuruluşlar
 • Gübre Üretimi İle İlgili Kuruluşlar
 • Biyoteknoloji Firmaları
 • Bitkisel Ürün İşleme İle İlgili Kuruluşlar
 • Tarımsal Ürünlerin Pazarlaması İle İlgili Kuruluşlar
 • Tarımsal Analiz Laboratuvarları
 • Tohumculuk ve Bitki Islahı Firmaları
 • Doku Kültürü İle Bitki Çoğaltımı Yapan Firmalar
 • Tarımsal Ar&Ge ve İnovasyon Firmaları
 • Tarım Makineleri Sanayii
 • Traktör Sanayii
 • Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları
 • Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları
 • Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşları
 • Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları
 • Mühendislik ve Danışmanlık Büroları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları
 • Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler
 • Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayii
 • Gıda Makineleri Sanayii
 • Entansif Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri
 • Gıda Kontrolörlüğü
 • Hayvancılıkla İlgili Organizasyonlar
 • Mezbahaneler
 • Tarım İşletmeleri Planlama ve Projelendirme Şirketleri
 • Yem Katkı Maddesi Üretim ve Pazarlama Şirketleri
 • Yem Sanayii
 • Tarımsal Kooperatifler
 • Üretici Birlikleri
 • Hayvansal Ürün İşleme ve Muhafaza Firmaları

 

Kişisel Girişimler

 • Akademik Kariyer
 • Tarımsal Danışmanlık
 • Teknogirişim
 • Tohum/İlaç/Gübre/Alet-Ekipman Bayiliği
 • Tarımsal Üretim Firmaları
 • Tarımsal Ürün İşleme Firmaları
 • Tarımsal Ürün Muhafaza Firmaları
 • Sertifikasyon Firmaları
 • Kalite Kontrol Firmaları
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Toprak Analiz Laboratuvarı
 • Su Analiz Laboratuvarı
 • Tarımda Alternatif Enerji Üretim ve Planlama Firmaları
 • Tarımsal Mekanizasyon Firmaları
 • Tarım Makinaları İşletmeciliği
 • Hayvansal Ürün İşleme ve Muhafaza Firmaları
 • Kalite Kontrol ve Sertifikasyon Firmaları
 • Hayvansal Biyoteknoloji
 • Hayvansal Üretim İşletmeleri
 • Hayvansal Üretim İşletmeleri Danışmanlığı

 

Son Güncelleme Tarihi:06.12.2016