Sayılarla Fakültemiz

2022 yılı itibariyle fakültemizde 40 adet akademik, 10 adet idari personel bulunmaktadır.

BölümProfesörDoçentDr. Öğr. Üyesi Öğretim Görevlisi
 Araştırma Görevlisi
 Toplam
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri54--
4 13
Biyosistem Mühendisliği--3-36
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
312-2 8
Tarımsal Genetik Mühendisliği
23
2-6 13
 Dekanlık    1  1
 Toplam10 1 1541 


İdari Personel

Görev Yeri Sayısı
Fakülte sekreteri1
 Özel kalem1
 Personel işleri1
 Öğrenci işleri1
 Tahakkuk ve satın alma1
 Taşınır kayıt işleri1
 Bölüm sekreteri1
 Teknik hizmetler birimi1
 Toplam10 


 
   
  Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Biyosistem MühendisliğiHayvansal Üretim ve Teknolojileri Tarımsal Genetik Mühendisliği Toplam Genel Toplam 
 Lisans  TC.Yabancı Uyruklu  TC. Yabancı Uyruklu   TC.Yabancı Uyruklu    TC.Yabancı Uyruklu    TC. Yabancı Uyruklu 
Hazırlık2464 1414398516101
1. Sınıf284
 7416 8511667
2. Sınıf 387
 133344851499
3. Sınıf 26

 1442546573
4. Sınıf 142   
1522833
Toplam130194 48121332721527 373
 Lisansüstü  1  10 224 29
Son Güncelleme Tarihi:29.07.2022