Sayılarla Fakültemiz

2022 yılı itibariyle fakültemizde 40 adet akademik, 10 adet idari personel bulunmaktadır.

BölümProfesörDoçentDr. Öğr. Üyesi Öğretim Görevlisi
 Araştırma Görevlisi
 Toplam
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri53--
4 12
Biyosistem Mühendisliği--3-36
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
212-2 7
Tarımsal Genetik Mühendisliği
412-6 13
 Dekanlık    1  1
 Toplam117 1 1541 


İdari Personel

Görev Yeri Sayısı
Fakülte sekreteri1
 Özel kalem1
 Personel işleri1
 Öğrenci işleri1
 Tahakkuk ve satın alma1
 Taşınır kayıt işleri1
 Bölüm sekreteri2
 Teknik hizmetler birimi1
 Toplam 9


 
   
  Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Biyosistem MühendisliğiHayvansal Üretim ve Teknolojileri Tarımsal Genetik Mühendisliği Toplam Genel Toplam 
 Lisans  TC.Yabancı Uyruklu  TC. Yabancı Uyruklu   TC.Yabancı Uyruklu    TC.Yabancı Uyruklu    TC. Yabancı Uyruklu 
Hazırlık3833629
48615112163
1. Sınıf38222 12
36 11083111
2. Sınıf 1833 72165441054
3. Sınıf 316
 1321826210 72
4. Sınıf 4311  11 33979321 114
Toplam1682561 37221572145856 514
 Lisansüstü    Son Güncelleme Tarihi:30.10.2023