İş Akış Süreçleri

Personel Birimi                                     Öğrenci İşleri Birimi              

Bölüm Sekreterlikleri                          Tahakkuk ve Satın Alma Birimi  

Taşınır Kayıt İşleri Birimi                      Özel Kalem Birimi