İş Akış Süreçleri

Personel Birimi                                     Öğrenci İşleri Birimi              

Bölüm Sekreterlikleri                          Tahakkuk ve Satın Alma Birimi  

Taşınır Kayıt İşleri Birimi                      Özel Kalem Birimi                    

                    


                   


                   


                                      


                                                             

                   


Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023