Projeler

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

AKADEMİK FAALİYETLER

 

 1. PROJELER

 

Proje adı

Yürütücü

Yrd Araştırıcı

Bütçe (TL)

Yıl

 1.  

COST-112-0-565 Doğu Anadolu Bölgesi Buğday Alanlarında Tahıl Kist Nematodu (Heterodera avenae group) ve Kök Yara Nematodu (Pratylenchus spp.) türleri, Tahil kist nematodu popülasyonlarına ait ırkların belirlenmesi ve bazı yerel çeşitlerin bu nematodlara karşı çoklu dayanıklılığının araştırılması 

Yrd. Doç. Dr. Halil TOKTAY

 

142.260

2013-2016

 1.  

COST-112-0-053 Patates çeşit ve melezlerinde patates Y virüsü (Potato virus Y) ve patates altın nematodu (Globodera rostochiensis) dayanıklılığının moleküler, biyolojik ve kimyasal karakterizasyonu ile markör yardımıyla seleksiyonu

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

Yrd. Doç. Dr. Halil TOKTAY,

Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZGEN,

Yrd. Doç. Dr. Eminur ELÇİ

266.300

2014-2016

 1.  

Türkiye ve Slovenya’da Kültür ve Yabani Rubus ve Vaccinium Türlerinde Virüslerin Saptanması ve İzolat Değişkenliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK 213O042

 

Yrd. Doç. Dr. Eminur ELÇİ

158.860

2014-2017

 1.  

COST-FA1407-TUBİTAK 115O014 Asmada yeni tanımlanan bazı virüslerin ülkemizdeki durumunun belirlenmesi, yeni nesil dizileme teknolojileri ile Grapevine fanleaf virus ve Arabis mosaic virus’ün genetik çeşitliliğinin araştırılması

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

Yrd. Doç. Dr. Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE,

Zir. Yük.Müh. Serkan ÖNDER,

Zir. Yük. Müh. Bülent ALTAN,

Zir, Yük. Müh. Osman Çifçi

263.500

2015-2018

 1.  

AB Projesi - Tarımda kayıtlı istihdama eğitimin kattığı sinerji

Veli KENAR

Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU

875.000

2016-2017

 1.  

Türkiye-İngiltere İkili İşbirliği, Katip Çelebi-Newton Fonu -

Yrd. Doç. Dr. Ufuk DEMİREL

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN,

Prof Dr. Sevgi ÇALIŞKAN,

Yrd. Doç. Dr. Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE,

Yrd. Doç. Dr. Emre AKSOY

400.000

2016-2018

 1.  

TÜBİTAK 2534-Almanya İkili İşbirliği Programı  Düşük Akrilamid Potansiyeline Sahip Patates Genotiplerinin Tanımlanması İçin Özgün Tarama Araçlarının Geliştirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Prof Dr. Sevgi ÇALIŞKAN,

Yrd. Doç. Dr. Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE,

Yrd. Doç. Dr. Ufuk DEMİREL

360.000

2016-2019

 


 

 

B. Ulusal Projeler

 

Proje adı

 

Yürütücü

Yrd Araştırıcı

Bütçe

Yıl

 1.  

Farklı Patates Çeşitlerinin Kuraklığa Tepkilerinin Transkriptom Seviyesinde Karşılaştırılması ve Ümitvar Genlerin Islah Programlarında Kullanımının Değerlendirilmesi- TÜBİTAK-TOVAG-214O600- TÜBİTAK-3001

TÜBİTAK-3001

Zahide Neslihan Öztürk

Ufuk Demirel

59.950

2015-2017

 1.  

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Fertigasyonla Uygulanan Farklı Azot Dozlarına Karşı Gösterdiği, Agronomik, Fizyolojik ve Morfolojik Farklılıklarının Belirlenmesi (TÜBİTAK-113O329)

TÜBİTAK-1001

 

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN

 

266.900 TL

2013-2016

 1.  

Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.) Hastalığına Dayanıklı, Verim ve Lif Kalite Özellikleri Üstün Yerli Pamuk (Gossypium spp.) Genotiplerinin Islahı, TÜBİTAK 214O086

TÜBİTAK-1003

 

Yrd. Doç. Dr. Eminur ELÇİ

778.360

2015-2018

 1.  

Patateste kuraklık ve yüksek sıcaklığa toleransı düzenleyen miRNA’ların ve işlevlerinin belirlenmesi. TÜBİTAK-1001

TÜBİTAK-1001

Zahide Neslihan ÖZTÜRK

Ufuk DEMİREL

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Allah BAKHSH

Sevgi ÇALIŞKAN

Emre AKSOY

337.100

2015-2018

 1.  

Patateste Kuraklıga Toleranslı Çesit Islah Programının Baslatılması ve Aday Moleküler Seleksiyon Markörlerinin Belirlenmesi TÜBİTAK-1001

TÜBİTAK-1001

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Ufuk DEMİREL

Sevgi ÇALIŞKAN

Zahide Neslihan ÖZTÜRK

Burak ŞEN

Cem Serdar CERİT

Murat NAM

307.115

2015-2018

 1.  

Heterodera latipons’un ülkemiz popülasyonlarına ait biyo-ekololojik özelliklerin, bio-tiplerin belirlenmesi ile bazı ulusal arpa ve buğday çeşitlerinin nematoda karşı reaksiyonlarının araştırılması TÜBİTAK

TÜBİTAK-1001

 

Yrd. Doç. Dr. Halil Toktay

280.311

2016-2019

 1.  

Akdeniz Ekolojisine Uygun Çokyıllık Buğdaygil ve Baklagil Yembitkisi Çeşitlerinin Islahı

TÜBİTAK-1003

Mustafa AVCI

 

444.853

2013-2016

 1.  

Bir RNA metabolizma düzenleyicisi olan CPL1’in [RNA polymerase II C-terminal-domain (pol II CTD)  phosphatase-like1] demir yetersizliği ve kadmiyum toksisitesine karşı sülfür metabolizmasını etkinleştirmesinin Arabidopsis thaliana’da incelenmesi TUBITAK 115C031

TÜBİTAK-2232

Emre Aksoy

 

30.000 TL

2015-2017

 1.  

Klasik Islah Yöntemleri ve Moleküler Markır Teknikleri Kullanılarak Sanayilik Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi, TAGEM-14/ARGE/38

TAGEM

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Ufuk DEMİREL,

Z. Neslihan ÖZTÜRK, Allah BAKHSH, Faheem Shehzad BALOCH,  Sevgi ÇALIŞKAN, İlknur TINDAŞ, Caner YAVUZ

186.211

2014-2017

 1.  

Yeni Böğürtlen Çeşitlerin Adaptasyonu ile Budama ve Uç Almanın Floricane ve Primocane Çeşitlerde Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. TAGEM/15/AR-GE/02

TAGEM

 

Sedat SERÇE

99.998 TL

2015-2017

11.

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri Niğde İli Merkez İlçe Akkaraman Koyun Islahı (Akkaraman 1)

TAGEM

Doç.Dr.Ahmet Şekeroğlu

Prof.Dr.Zafer Ulutaş

Doç.Dr.Ethem AKYOL

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Duman

1.000.000

2011-2016

12.

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri Niğde İli Merkez İlçe Akkaraman Koyun Islahı (Akkaraman 2)

TAGEM

Doç.Dr.Ahmet Şekeroğlu

Prof.Dr.Zafer Ulutaş

Dr.Yüksel Aksoy

Doç.Dr.Ethem AKYOL

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Duman

1.000.000

2012-2017

13.

Darboğaz Kirazı Coğrafi İşaret Tescili Araştırması

Ahiler Kalkınma Ajansı

 

Sedat SERÇE

8000

2015-2016

14

Çam kabuğu, Yucca Schidigera Ekstraktları ve Sığla Balsamının İn Vitro Besin Maddeleri Sindirilebilirliği İle Rumen Uçucu Yağ Asitleri, Süt Verimi, Biyolojik Kan Parametreleri ve Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi TAGEM

TAGEM

Sema YAMAN

Arzu Erol TUNÇ, Engin ÜNAy, Gülşen Yıldırır ŞENYER, Pınar ÖZDEMİR,  Gültekin YILDIZ

40.000

2015-2017

15

Kanola Küspesi Ve Çözünür Maddeli Kurutulmuş Damıtık Mısırın (DDGS) İn Situ Ve İn Vitro Rumen Protein Parçalanabilirlikleri Arasındaki İlişkiler. TAGEM 

TAGEM

Sema YAMAN

Arzu Erol TUNÇ, Engin ÜNAY,

 Gülşen Yıldırır ŞENYER,

28.000

2015-2017

16

Balya Silajı Yapımı ve Hayvan Beslemede Kullanılmasının Yaygınlaştırlması. (Tarım, Gıda Bakanlığı, EğitiM, Yayın ve yayınlar  Dairesi Başkanlığı Tarımsal yenilik Projesi)

TAGEM

Sema YAMAN

Engin ÜNAY

56.537

2014-2016

17

Patateste topraklı ve topraksız mini yumru üretim sistemlerinin tarımsal ve ekonomik verimliliğinin karşılaştırılması

Doğuş Tarımsal Projeler Ar-Ge Hizmetleri A.Ş.

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN

Yrd. Doç. Dr. Ufuk DEMİREL

110.000

2016-2017

18

Niğde ili sarmalık lahana genotiplerinde virüs ve fitoplazma hastalıklarının araştırılması, fiziksel ve kimyasal karakterizasyon yapılarak seleksiyon ile aramateryal geliştirilmesi

Doğuş Tarımsal Projeler Ar-Ge Hizmetleri A.Ş.

Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZGEN

 

128.387

2014-2016

19

Maviyemiş ve Böğürtlen Genotiplerinde Doku Kültürü Protokollerinin Optimizasyonu (ÇÜ. TEKNOKENT - Doğuş Tarımsal ARGE AŞ.).

Doğuş Tarımsal ARGE AŞ.).

Sedat SERÇE

 

25.500 TL

2014-2016

20

3001-TOVAG 115O022 - Herbisite Toleranslı Patates Hatlarının Geliştirilmesi

TÜBİTAK-3001

Yrd. Doç. Dr. Allah BAKHSH

 

60.000

2016-2019

21

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlanması

TÜBİTAK-1000

Yrd. Doç. Dr. Emre AKSOY

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN,

Prof. Dr. Ayten ÖZTÜRK,

Yrd. Doç. Dr. Ufuk DEMİREL,

Yrd. Doç. Dr. Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE,

Yrd. Doç. Dr. Eminur ELÇİ,

13.500

2016

22

Yüksek Sıcaklığa Toleranslı Patates Genotiplerinin Doku Kültürü Koşullarında Belirlenmesi

TÜBİTAK-2209-A

Yrd. Doç. Dr. Ufuk DEMİREL

Özlem GÜNDOĞDU ERKİN, Seher ÖMEZLİ

2.500

2016

23

Kinoa bitkisinin kuraklık stresi altında fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler tepkilerinin incelenmesi

TÜBİTAK-2209-A

Emre AKSOY

Bayram Ali YERLİKAYA

2.500

2016

24

Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) Bitkisinin Niğde İli İklim Şartlarında Üretim ve Adaptasyon Potansiyelinin Araştırılması

Doğuş Tarımsal AR-GE AŞ.

Özgür Kılınç

Mustafa AVCI,

Burak ŞEN,

Şenay ÖZGEN

65.400

2015-2016

25

Virüslere Dayanıklı Yüksek Verim ve Su Kullanım Etkinliğine Sahip Patates Islah Hatlarının Geliştirilmesi

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Ufuk DEMİREL

Sevgi ÇALIŞKAN

1.500.000

2015-2018

26

Gen Piramitleme ve Markır Yardımlı Seleksiyon Kullanılarak Hastalıklara ve Nematoda Dayanıklı Yerli Patates Çes¸itlerin Gelis¸tirilmesi

TÜBİTAK-TEYTEB

Doğa Tohumculuk A.Ş.

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN

260.000

2015-2018

27

 

Bayer Türk A.Ş.

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN

 

11.800

2016

28

Farklı Ağırlıklarda Kesilen Anadolu Mandalarında Karkas ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK-3001

Yrd.Doç.Dr.Aziz ŞAHİN

 

Dr.Yüksel AKSOY

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ

Emre UĞURLUTEPE

59.400

2014-2016

29

Tokat Halk Elinde Ülkesel Manda Islahı

TAGEM

 

Prof. Dr. Zafer Ulutaş

1.500.000

2011-2016

30

Böceklere  Geniş Spektrumlu Dayanıklılık Gösteren Patates Bitkilerinin  Geliştirilmesi için Bitki Aracılığıyla Yeni Bir  RNAi Stratejisi

TÜBİTAK-3501

Yrd. Doç. Dr. Allah BAKHSH

Emre Aksoy

306.270

2016-2019

31

Türkiye Yerli Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn Tayini

TAGEM

 

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ

195.244

2014-2016

32

Yüksek Boylu Maviyemişin Akdeniz Bölgesine Adaptasyonu

TAGEM

Prof. Dr. Sedat SERÇE

 

95.420

2013-2016

33

Nar Posası Silajının 1 Yaşlı Ankara Keçisi Çebiçlerinde Performans ve Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

TAGEM

 

Sema YAMAN

30.000

2016-2019

 

 

C. BAP Projeleri

 

Proje adı

Yürütücü

Yrd Araştırıcı

Bütçe

Yıl

 1.  

Bağ ve Narlardan İzole Edilen Grapevine Leafroll-Associated Virus-1 İzolatlarının Karşılaştırmalı Genomik Analizleri

Yrd. Doç. Dr. Eminur ELÇİ

 

14.700

2015-2016

 1.  

Bodur Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Fizyolojik ve Biyokimyasal Parametreler Kullanılarak Kuraklığa Dayanıklılığın Belirlenmesi

 

Sevgi ÇALIŞKAN

Ramazan İlhan AYTEKİN 

3.000

2015-2016

 1.  

Patateste Topraklı ve Topraksız Mini Yumru Üretim Sistemlerinin Tarımsal ve Ekonomik Verimliliğinin Karşılaştırılması

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Sevgi Çalışkan

Ufuk DEMİREL

Zahide Neslihan ÖZTÜRK

Allah BAKHSH

103.500

2015-2016

 1.  

FEB 2015/15-BAGEP

Patateste Mikro Yumru Üretiminin Optimizasyonu ve Farklı Genotiplerin Mikro Yumru Üretim Performanslarının Belirlenmesi

Mehmet Emin ÇALIŞKAN

Ufuk DEMİREL

Ayten Kübra TÜRKMEN

Caner YAVUZ

13.353

2015-2016

 1.  

Yumurtacı Japon bıldırcınlarının karma yemlerinde meyan kökü (Glycyrrhriza glabra) kullanımının performans, serum parametreleri, yumurta kolesterolü ve antioksidan kapasite üzerine etkisi

Sibel CANOĞULLARI

Zeynep ERDOĞAN

Ahmet ŞEKEROĞLU

Mikail BAYLAN

Altuğ KÜÇÜKGÜL

14.952 TL

2015-2016

 1.  

Yucca Schidegera ve Çam Kabuğu Ekstraktlarının in vitro gaz üretimi ve protein parçalanabilirliği üzerine etkisi

Sema YAMAN

Mustafa BOĞA

14.752.000

2015-2016

 1.  

Yumurtacı tavuklarda meyan kökü

(Glycyrrhriza glabra) kullanımının antioksidan kapasite, serum parametreleri ve performans üzerine etkileri

Mikail BAYLAN

 

 

Sibel CANOĞULLARI

Zeynep ERDOĞAN

Altuğ KÜÇÜKGÜL

Ayşen BULANCAK

Asiye ÇETİNKAYA

 

2015-2016

 1.  

YÜLTEP – İç Anadolu bölgesi bağ yetiştiriciliği yapılan alanlarda asma yaprak kıvrılma hastalığı ile ilişkili virüslerin (GLRaVs) araştırılması

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

 

3.000

2016

 1.  

DOKTEP – Patates Y virüsünün bazı ırklarının yaprak bitleri ile taşınma durumunun araştırılması

Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

 

7.554

2016

 1.  

Farklı olgunlaşma grubuna giren soya çeşitlerinin demir eksikliğine vermiş oldukları fizyolojik ve biyokimyasal tepkilerin incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Emre AKSOY

Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN,

Ramazan İlhan AYTEKİN 

15.000

2016-2017

 1.  

Niğde bölgesinde bulunan ökse otunun yem değerinin in vitro gaz üretim yöntemi ile belirlenmesi

Mustafa BOĞA

Doç. Dr. Sibel CANOĞULLARI, Yrd. Doç. Dr. Sema YAMAN

14.500

2016

 1.  

Patates Genotiplerinin Tuz Stresine Tepkilerinin Laboratuvar ve Sera Koşullarında Karşılaştırılması

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN

 

2.500

2016-2017

 1.  

Gen Piramitleme Stratejisi Kullanarak Geniş Spektrumlu Böcek Dirençli Tütün Bitkilerinin Geliştirilmesi

Allah BAKHSH

 

20.000

2015-2016

 1.  

Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Soya Çeşitlerinin Niğde Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

 

Sevgi ÇALIŞKAN

Ramazan İlhan AYTEKİN 

12.000

2014-2016

 1.  

İç Anadolu Bölgesinde Yüzeysel Su Kaynaklarından Yararlanılarak Tarımsal Sulamada Fotovoltaik Enerji Kullanımının Ekonomik Yapılabilirliğinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi

Burak ŞEN

 

15000

2014-2016

 1.  

Development of broad-spectrum insect-resistant tobacco cultivars using gene pyramiding strategy

Allah BAKHSH

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Ufuk DEMİREL,

Faheem S. BALOCH, 

15.000

2014-2016

 1.  

Agrobacterium Tumefaciens Aracılığıyla Su Bitkilerde Gen Aktarım Çalışmaları

 

Muhammad Aasim

Allah Bakhsh

19.998

2014-2016

 1.  

Niğde patates ekim alanlarında sorun olan yabancı otların yoğunluklarının ve herbisit dirençlerinin tespiti

Özgür Kıvılcım KILINÇ

 

15.000

2015-2016

 1.  

Hibrit Çeşit Geliştirmede Kullanılacak Soğan (Allium cepa L.) Genotiplerinde Çekirdek Erkek Kısırlık Geni Allelleri ile Bağlı Moleküler Markırların Bağlantı Pozisyonunun Tespiti

Ali Fuat GÖKÇE

 

2.991

2015-2016

 1.  

Soğanlarda (Allium cepa L.) Sitoplazma ve Çekirdek Genotipini Belirlemede Kullanılan Moleküler Markırların Sadeleştirilmesi

Ali Fuat GÖKÇE

 

3.000

2015-2016

 1.  

Çilek Bitkisinden İzole Edilen Bazı Toprak Kökenli Fungal Patojenlere Karşı Bazı Laktik Asit Bakterilerinin İnhibitör Etkilerinin Araştırılması

Çiğdem ULUBAŞ SERÇE

 

14.987

2015-2016

 1.  

Ülkemizde Bulunan Bazı Vaccinium Türlerinin Morfolojik ve Pomolojik Karakterizasyonu

Sedat SERÇE

 

3.000

2015-2016

 1.  

Bazı Vaccinium Türlerinin Doku Kültürü ile Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar

Sedat SERÇE

 

15.000

2014-2016

 

 

 

 

 

 

                   

Son Güncelleme Tarihi:19.08.2020