İdari Personel
  

İDARİ PERSONEL
S.No GÖREVİ ADI SOYADI UNVANI TELEFON
1 Fakülte Sekreteriliği İlhan KILIÇ Fakülte Sekreteri 2254451
2 Öğrenci İşleri Hürriyet GÜRLEK Şef 2254457
3 Dekan Özel Kalem Emel AKTUĞ Memur 2254441
4 Personel İşleri Öznur KILINÇARSLAN Bilgisayar İşletmeni 2254446
5 Personel İşleri Asun AKTAŞ Memur 2254446
6 Tahakkuk ve Satın Alma Gökhan KARTAL Memur 2253048
7 Taşınır Kayıt Yetkilisi Gül CEYLAN Memur 2254448
8 Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölüm Sekreteri Yasemin GÜNER Memur 2254470
9 Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Sekreteri Nur TUTOĞLU Bilgisayar İşletmeni 2254482
10 Tarımsal Genetik ve Biyosistem Mühendisliği Bölüm Sekreteri Nurcan KURKMAZ Memur 2254460
11 Teknik İşler Ümit ALPAT Teknisyen 2254450
12 Koruma ve Güvenik Görevlisi Ali BARAN Koruma ve Güv. 2254452
13 Koruma ve Güvenik Görevlisi Tahsin  ÇAPAR Koruma ve Güv. 2254452


                   Son Güncelleme Tarihi:25.03.2021