Danışmanlık Hizmeti

Danışman Görevleri

1. Eğitim-öğretim alanında görev yapar.

2. Üniversite yaşamıyla ilgili konularda yardımcı olur.

3. Kariyer planlamasında yol gösterir.

4. Seçmeli derslerdeki alternatifleri gösterir.

5. Kredisiz ders ve sürekli eğitim merkezi programlarını tanıtır.

6. Değişim programları hakkında bilgi verir.

7. Yandal ve Çift anadal vb alternatif eğitimler hakkında rehberlik yapar.

8. Yönetim ile öğrenci arasında köprü görevi üstlenir.

9. Mevcut mevzuat ve süreçler hakkında eğitim verir.

10. Ders kayıt işlemlerinde yol gösterir.

11. Ders kayıt ve Ekle sil onayla işlemlerinde onay verir.

Son Güncelleme Tarihi:16.03.2020