Program Çıktıları

PROGRAMIN PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ 1.İletişim Bilimi konularında yeterli altyapıya sahip olur.

PÇ 2.İletişim alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

PÇ 3.İletişim alanındaki problemleri saptar.

PÇ 4.Bu alandaki olayların kapsadığı olguların arasında neden sonuç ilişkilerini kurar.

PÇ 5.İletişim problemlerinin çözümüne yönelik uygun analitik yöntemleri, modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

PÇ 6.Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.

PÇ 7.Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır,

PÇ 8.Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.

PÇ 9.İletişim ve medya konularında faaliyet göstermek ve karar almak açılarından bir takım oyuncusu olarak hareket eder.

PÇ 10.İletişim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı kullanır.

PÇ 11.Bölümle ilgili tüm araç ve gereçleri kullanır ve bakımını yaparak korur.

PÇ 12.Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.

PÇ 13.Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.

PÇ 14.Başladığı bir işi tamamlar ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda çözüm üretir.

PÇ 15.Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.


 
Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020