Üniversitemizde “Covid-19 Pandemisi ve Etik” Adlı Konferans Gerçekleştirildi


Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından “Covid-19 Pandemisi ve Etik” adlı konferans etkinliği gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehmet Karataş’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Üner Kayabaş, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Üner Kayabaş program başlangıcındaki açıklamalarında konferansa katılan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehmet Karataş’a teşekkür ederek verimli bir konferans temennisinde bulundu.

Etiğin, sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğundan bahseden Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Üner Kayabaş, Covid-19 hakkında detaylı açıklamalarda bulunduktan sonra pandeminin sönümlenmesi için insanlığa büyük işler düştüğünü de ifade etti.

Konferans konuşmasına pandemilerin tarihçesine değinerek başlayan Doç. Dr. Mehmet Karataş, Covid-19’un ülkemizdeki ve dünyaki genel durumu hakkında da detaylı bilgileri program katılımcıları ile paylaştı.

Etiğin, felsefenin bir alt dalı olması nedeniyle bitirilemeyebilen, sonuçlanamayabilen ve tartışmaların yaşandığı bir alan olabildiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Karataş, açıklamalarını “Sağlık hizmetinin dağıtımında amaç, en çok sayıda hastaya beklenebilecek en büyük yararın temin edilmesidir” ifadeleri ile sürdürdü.

“Daha önceden tanımlanmış ve öğretilmiş olan etik ilkeler, hekimlerin bireysel düzeydeki etik yaklaşımlarını tamamlar nitelikte olmalıdır” diyen Doç. Dr. Mehmet Karataş, sağlık hizmeti veren hekimlerin alacağı kararların, karşılaşacakları tıbbi ve etik sorunların, onların mesleki bilgi donanımı kadar, etik duyarlılık ve farkındalıklarını da sorgulatacağını aktararak hekimlerin, kaynakların adil dağıtımında objektif olmak ve halk sağlığı bakışını korumak gibi rolleri olduğunun da altını çizdi.

Etik probleminin çözümüne dair önerilerde sunan Doç. Dr. Mehmet Karataş açıklamalarını, “Etik konular açık ve şeffaf bir biçimde pandemi ile mücadele planına dahil edilecek olursa, sağlık çalışanları daha güvenli yöntemler ile toplumun daha büyük güven duymasına ve sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlayacaktır” diyerek noktaladı.