Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda İşleme Bölümünde Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Programımız;1 Profösör, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi Üyesinden oluşan genç, dinamik ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programlarından oluşmaktadır.

Programda, Ön Lisans öğrencileri ilk yıl İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında, Laboratuvar Teknikleri, Hijyen ve Sanitasyon, Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Su Analizleri, Gıda Muhafaza Metodları gibi derslerle programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (Et ve Ürünleri Analizleri, Tahıl ve Ürünleri Analizleri, Süt ve Ürünleri Analizleri, Meyve-Sebze ve Ürünleri Analizleri, Bal ve Şekerli Ürünlerin Analizleri) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler Programdan Teknik Eleman olarak mezun olurlar.

2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ön lisans öğrencisi alan Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, bilgisayar destekli derslikleri ve yeni laboratuvar cihazları ile ön lisans öğrencilerini yetkin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknikerleri olarak yetiştirmektedir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Temel Gıda bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi teknikerleri yetiştirmektir. İleri laboratuvar imkânlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde endüstride gıda alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefi gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi teknikerleri yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir.

Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)”nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-2 sonucuna göre kabul edilirler. Ayrıca öğrenciler Sınavsız Geçiş Sistemine göre ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48

Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıt olduğu programla uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık ailesine hizmeti amaç edinen, gıda sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuvar, işletim-donanım sistemlerini, teknolojilerini ve materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, bu süreçlerde mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ürünleri hazırlayan, elde ettiği sonuçları etkin bir şekilde hizmete sunan, laboratuvar standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

1) Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak

2) Laboratuvar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak

3) Laboratuvar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak

4) Gıda numunelerini almak

5 ) Alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak

6 ) Materyalleri analize hazırlamak

7 ) Materyal analizlerini (biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik, hematolojik vs.) yapmak

8 ) Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek

9 ) Materyal analiz sonuçlarını laboratuvar uzmanına ulaştırmak.

10 ) Mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek

Yukarıdaki bilgi ve becerileri öğretmeyi hedefler

Gıda İşleme Bölümü ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır. Programın,“Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 54 – Üretim ve İşleme

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 54, Alt Categorisi: 541 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 54 - Üretim ve İşleme

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Alan Çalışması


Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bu bölümden mezun olanlar GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ TEKNİKERİ unvanı alırlar. Bu programı başarıyla tamamlayan Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı mezunları; üniversitelerin Gıda Mühendisliği Fakültelerinin laboratuvarlarında, Veteriner Fakültelerinin Besin Hijyeni ve Teknolojisi araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin beslenme ve diyetetik bölümü laboratuvarlarında, Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji ve kimya bölümlerinde, meslek yüksekokulları laboratuvar vb. birimlerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuvarlarında, tarımsal işletmelerin il ve ilçe teşkilatlarında, TÜBİTAK, gıda kontrolü ile ilgili özel laboratuvarlarda, özel gıda işletmelerinde, gümrüklerde, Et ve Balık Kurumlarında ve gıdalarla ilgili işletmelerde görev yapabileceklerdir.

Gıda mühendislerinin yardımcı elemanı olarak gıdaların üretim, işleme ve kontrolü alanında çalışırlar. Bitkisel ve hayvansal üretim sektöründe kalite kontrol laboratuvarlarında eleman olarak istihdam edilebilirler.

Ayrıca, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuvarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

· 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca Ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı eğitim-öğretim süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Kısa Sınav
Ödev Değerlendirme
Rapor Sunma
Bilgisayarla Sunum Yapma
Belge Sunma
Sınavlar:

Öğrencilerin, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla % 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm ön lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev kısa sınav ve/veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı yada Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

· 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı Ön Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.


Son Güncelleme Tarihi:30.11.2023