Hedefleri

Araştırma ve bilimsel düşünmeyi geliştirme.
Gıda kalite kontrolü ve analizi konusunda kalifiye ara eleman yetiştirme.
Öğrencilerin lisans eğitimini tamamlayabilme imkanının oluşturulması.


Son Güncelleme Tarihi:14.11.2017