Projeler

Prof.Dr. Mustafa BOĞA

Projelerde Yaptığı Görevler:

Yönetici Olarak Görev Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri

  1. Zeytin Küspesi (Pirina) ve Karasu’nun Yem Değerinin İn Vitro Gaz Üretim Yöntemi ile Belirlenmesi, Niğde Üniversitesi Münferit Proje 2010-2011, FEB2010/26, 7.900 TL, Proje Yürütücüsü
  2. Çekirdeksiz ve Çekirdekli Zeytin Küspesi (Pirina) nın Farklı Yem Katkı Maddeleri İle Silajlarının Yapılması ve İn Vitro Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi, Niğde Üniversitesi Münferit Proje, 2012-2013, FEB2012/6, 9.000 TL, Proje Yürütücüsü,
  3. Windows, Web ve PDA tabanlı arayüzler kullanılarak ruminant hayvanlarda (Koyun, Keçi ve Süt sığırlarında) en düşük maliyetli rasyon hazırlama. Sanayi Bakanlığı, Teknogirişim Sermayesi Desteği, 2013,0010.TGSD.2013, 99.800 TL, Proje Yürütücüsü.
  4. Akkaraman Koyununun Halk Elinde Islahı, TAGEM, 2013, 51AKK2013-03, Proje Lideri.(Devam) ~ 300.000 TL/yıl
  5. Niğde Bölgesinde Bulunan Okse otunun yem değerinin in vitro gaz üretim yöntemi ile belirlenmesi. Proje Lideri.( 01.03.2016-Devam)(14.500 TL)(FEB2016/01-BAGEP))

 

 

Yardımcı Araştırıcı Olarak Görev Aldığı Bilimsel Araştırma Projeleri

1.     Maya ve lactobacillus kültürüne dayalı probiyotiklerin süt sığırlarında süt verimi ve süt kompozisyonuna etkileri ZF 2002 Yüksek Lisans Tezi, Proje bütçesi 1500 TL, Yardımcı Araştırmacı.

2.      Tercihli Yemleme ve Öğünlü Yemlemenin Laktasyonun Başındaki Sağmal Keçilerin Yem Tercihine, Süt Verimi ve Kompozisyonuna Etkileri, ZF2004BAP6, Proje bütçesi 6000 TL, Yardımcı Araştırmacı

3.      Tercihli Yemlenin Farklı Çağda, Verim Düzeyinde ve Ortam Koşullarında Sığırlarda Yemlenme Davranışı, DPT 2006K120320-D, Proje bütçesi 450.000 TL, Yardımcı Araştırmacı.

4.      Sütten Kesimden Önce Buzağılarda Kesif ve Kaba Yem Verilme Şeklinin Rumen Gelişimi ve Buzağı Performansı Üzerine Etkileri, ZF2007BAP34, Yardımcı Araştırmacı.

5.      İklim, Tercihli Yemleme ve Verim Düzeyinin Süt Sığırlarında Beslenme Davranışları ve Süt Verim Özelliklerine Etkileri, ZF2006D26, Yardımcı Araştırmacı.

6.      Karma Yem Sanayinde Ağ Tabanlı Bir İzlenebilirlik Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, TÜBİTAK-TOVAG-107O449, 2009 Yardımcı Araştırmacı.

7.      Adana; Çukurova’nın Süt Pınarı, Çukurova Zootekni Derneği Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62-09-02, Sağım Teknikleri ve Süt Muhafazası, Eğitmen.

8.      Gıda Atıklarından Teknolojik İşlemler ile Alternatif Yem Hammaddesi Geri Kazanımı ve Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Santez “00652.STZ.2010-2 nolu .(2010-2012 )650. 000 TL, Yardımcı Araştırmacı

9.      Çekirdek Kabağı Artıklarından Silaj Yapılabilme İmkanları Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Universitesi BAP Arastırma Projesi, FB-11-3611 45.000 TL Yardımcı Araştırmacı.)

10.   Farklı Bor Kaynaklarının Sütten Kesilmiş Kuzularda Besi Performansı, Et Kalitesi, Kemik ve Rumen Gelişimi Üzerinde Etkileri. 283.854.66. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (TAGEM-13/AR-GE-28)Yardımcı Araştırıcı.

11.   Su Ürünleri Atıklarının Doğal Laktik Asit Bakterileri İle Fermantasyonu Sonucu Biyodönüşümü; Fermantasyon Ürünlerinin Kalitesi ve Hayvan Beslenmesinde Kullanılabilirliği, TÜBİTAK- 213O166, 1000 Yardımcı Araştırıcı.

12.   Yucca Schidegera ve Çam Kabuğu Ekstraktlarının in vitro gaz üretimi ve in vitro protein parçalanabilirliği üzerine etkisi, BAP Arastırma Projesi, 2015-2016, 15.752 TL   Yardımcı Araştırıcı. (Devam)

13.   Propolis ile zenginleştirilmiş balık yağının oksidadif stabilitesinin belirlenmesi, BAP Arastırma Projesi, 2016-2017, Yardımcı Araştırıcı. (Devam)

14.   Ahır ve Kümes Gübresinin Yönetimi, Kompost ve Biyogaz Olanakları, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBA-2017-7450, Yardımcı Araştırıcı. (Devam).

15.   Kestane, Keven, Kekik Tütsü ve Çam ballarında aroma taini. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırıcı(FBA-2018-10585) (Devam). 


Dr.Öğretim Üyesi Cemalettin BAĞCI

 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 - Devam Ediyor

Proje Konumu:Yürütücü

Niğde İlinde Satışa Sunulan Çiğ İnek Sütü ve Peynirlerinde Brucella abortus Prevalansının ve Biyovarlarının Konvansiyonel Yöntemlerle ve Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi.

 

BAP 2013 - 2014

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde İlinde Satışa Sunulan Çiğ Koyun Sütü ve Peynirlerinde Brucella melitensis Prevelansının ve Biyotiplerinin Konvansiyonel Yöntemlerle ve Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi.

 

DİĞER 2011 - 2011

Proje Konumu:Araştırmacı

The Nutritive Value of Live Yeast Culture (Saccharomyces cerevisiae) and Its Effect on Milk Yield, Milk Composition and Some Blood Parameters of Dairy Cows. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 24, No. 10 : 1377 – 1385 (October 2011)

 

BAP 2011 - 2012

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması. NÜBAP.Proje NO:SSB2011/01. Yardımcı Araştırmacı. Bitiş Tarihi:2012

 

BAP 2009 - 2011

Proje Konumu:Araştırmacı

Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis, Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu Üzerine Etkisi. NÜBAP.Proje NO; FEB2009/14. Yardımcı Araştırmacı. Bitiş Tarihi:2011
Son Güncelleme Tarihi:28.07.2022