Program Çıktıları

PÇ1

Teorik bilgileri alanı açısından tanımlar.

PÇ2

Mesleki sorumluluk bilincine sahip olma becerisi vardır.

PÇ3

Matematik, Kimya ve temel gıda konularında yeterli altyapıya sahiptir.

PÇ4

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.

PÇ5

Gıda ürünleri, bileşimleri ve katkı maddeleri ile ilgili bilgi sahibi olarak bu bilgileri üretimde kullanabilir.

PÇ6

Gıda laboratuvar bilgisi ile elde ettiği sonuçları üretimde ve kalite kontrolde değerlendirebilir.

PÇ7

Gıda laboratuvarındaki temel laboratuvar cihazlarını kullanır.

PÇ8

Gıda işletme ve laboratuvar iş akışını bilgisayar sisteminde takip edebilecek düzeyde bilgisayar kullanabilir.

PÇ9

Gıda sektöründe önemli olan mikrobiyal ve kimyasal analizleri uygulayarak bir gıdanın insan sağlığı açısından risk oluşturup oluşmadığını tespit edebilir.

PÇ10

Gıda üretim, depolama, satış alanlarında üretim ve personel kaynaklı hijyen ve sanitasyon koşulları ile iş güvenliği koşullarını sağlayabilir.

PÇ11

Gıda alanında, genel ahlaki ve mesleki etik değerleri benimsemiştir.

PÇ12

Gıda Teknolojisi Laboratuvarlarında deney yaparak verileri toplar ve sorumlulukları ölçüsünde değerlendirir.

PÇ13

Bir gıda işletmesindeki riskleri belirleyerek önlemler alır.

PÇ14

Gıda analizleri ve güvenliği ile ilgili araştırmalar yaparak elde ettiği verileri tanımlayıp çözüm önerileri geliştirebilir.

PÇ15

Gıda Analizleri ve Kalite Kontrol alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

PÇ16

Gıda üretimi, depolaması, ambalajlanması ve dağıtımını takip ederek kayıtlarını tutar.

PÇ17

Gıda hijyenine yönelik eğitimler planlayarak etkinliğini ölçer.

PÇ18

Gıda alanı ile ilgili gündemdeki olayları ve gelişmeleri takip eder.

PÇ19

Görsel, yazılı ve sözlü iletişimi etkin biçimde kullanabilir.

PÇ20

Gıda mevzuatının belirttiği çeşitli gıda alanlarında çalışma yetkinliğine sahip olur.

PÇ21

Gıda sektörü ile ilgili mevzuatı takip ederek gereğini uygulayabilir.

PÇ22

Gıda sektöründe kritik kontrol noktaları ve kalite güvence ile ilgili dökümantasyonu takip ederek acil durumlara ilişkin önlemler alabilir.

PÇ23

Gıda işletmesinde hijyen ve sanitasyon eğitimini planlayarak uygulayabilir.

PÇ24

Alanıyla ilgili sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

PÇ25

Hayat boyu öğrenme isteği, yeteneği ve eğilimine sahiptir.

Son Güncelleme Tarihi:14.11.2017