Neden Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü?Küreselleşen dünya ve serbest pazar ekonomisinde, reklamcılık ve halka ilişkiler önemli, aynı zamanda gelişen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir iletişim bilimi disiplini olarak; ürün, hizmet ve marka ile ilgili iletişimi içeren halka ilişkiler ve reklamcılık kitle iletişim araçlarını, kaynağı ve bedeli belli olacak şekilde kullanır. Bunun yanı sıra, etkinlik, yüz yüze iletişim ve sosyal medyayı da kullanan halkla ilişkiler ve reklamcılık alanı; hizmet ve ürünleri doğru yerde, doğru zamanda müşteriye sunmaya çalışmaktadır. Bu alan içerisinde halka ilişkiler ve reklamcılık alanına gereksinim duyan üretici firmalar, reklam mesajı, halka ilişkiler etkinliği üreten ajanslar, mesaj ve etkinliklerin yer aldığı medya yer alır. Bunlara ek olarak halka ilişkiler ve reklamcılık alanı, sadece ürün tanıtımı, marka yönetimi ve kurumsal iletişim değil, tüketicinin de bilinçlenmesini sağlayan bir disiplindir. Bölümümüzde, ürün, hizmet, marka ve kurumların gereksinimi olan, araştırma, mesaj ve etkinlikleri tasarlama, üretme, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçlerin, nasıl olduğuna yönelik, kuramsal, eleştirel ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.