GZFT Analizi

GZFT Analizi

(Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler)

Güçlü Yanlar  

1. Birimler arasında yeterli eşgüdümün olması

2. Öğrencilerin görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmesi

3. Öğretim üyeleri ve elemanlarının nitelik açısından beklenen düzeyde olması ve sürekli kendini yenilemesi

4. Kampüs içinde yer alan fakültenin farklı disiplinlerle sürekli iletişim halinde olması

5. Elektronik veri tabanlarına erişim sayesinde dünya literatürünün izlenebilmesi

6. Disiplinler arası bir bölüm olduğu için farklı alanlarla kesişme noktalarının yüksek oranda olması 

7. Bölümün dinamik yapısı

8. Merkezi otomasyon sisteminin varlığı ve hizmet kalitesinin yüksek olması

 

Zayıf Yanlar

1. Yeterli teknik donanıma (bilgisayar laboratuvarı, projeksiyon, stüdyo…) sahip olmaması

2. Yeterli sayıda öğretim elemanının henüz istihdam edilmemiş olması

3. Yerel,  ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımın yetersiz olması

4. Sektörle ilişki kuracak birimlerin olmaması

5. Mezun öğrencileri üniversiteye bağlayacak sürekli bir iletişim sisteminin olmaması

6. Staj  yapılacak  kurumların yetersiz olması

 

Fırsatlar

1. Disiplinler arası bir alan olduğu için mezun öğrencilerin çok çeşitli alanlarda istihdam edilebilmesi

2. Turistik bir bölge olan Kapadokya’ya yakın olması dolayısıyla halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarına dair alternatif olması

3. Öğrenciler için barınma olanaklarının yeterli düzeyde olması

4. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı

5. Niğde’de ulaşımın kolay olması

6. Niğde’nin  Ankara, Adana, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlere yakın olması

 

Tehditler

1. Yakın şehirlerde bulunan üniversitelerde, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve İletişim Bilimleri bölümlerinin bulunması

2. Niğde’nin sanatsal ve bilimsel etkinliklerin çekim merkezi olmaması

3. Büyük şehirlerde yer alan sosyo-kültürel faaliyetlerin Niğde’de yetersiz olması

4. Dış paydaşlarla kurulan iletişimin süreksizliği ve yetersizliği

5. Kampus içerisinde öğrencilerin zaman geçireceği sinema, tiyatro vb. mekanların olmaması


Son Güncelleme Tarihi:13.01.2016