Komisyonlar


 

KOMİSYON ADI

ÜYELER

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Elif ŞEŞEN

Üye: Doç. Dr. Şeyhmus DOĞAN 

Üye: Doç. Dr. Banu KÜLTER DEMİRGÜNEŞ

Yedek Üye: Doç. Dr. Perihan ŞIKER 

Staj Komisyonu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Anakız ERTÜRK 

Üye: Doç. Dr. Perihan ŞIKER 

Üye: Arş. Gör. Dr. Erdem VAROL

Yedek Üye: Arş. Gör. Serhat MADSAR

Mezuniyet Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Şeyhmus DOĞAN  

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Işıl HORZUM KOŞAR 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Anakız ERTÜRK

Yedek Üye: Arş. Gör. Türker ŞAHİN

Koordinatörlükler

Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Işıl HORZUM KOŞAR

Farabi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Perihan ŞIKER

Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nesrin CANPOLAT

Orhun Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nesrin CANPOLAT

Son Güncelleme Tarihi:29.01.2024