Program Çıktıları

1. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında kuramsal bilgiye sahiptir. 

2. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarına ilişkin yasa ve mevzuat hakkında farkındalık oluşturur ve bu mevzuata uygun davranır. 

3. Mesleki etik değerler konusunda sorumluluk sahibidir. 

4. Dili yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanır. 

5. Yaratıcı ve eleştirel bakış açısına sahiptir. 

6. Edindiği teorik ve mesleki bilgileri kullanarak araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme yapmayı bilir: yenilikçi çözüm önerileri getirebilir.

7. Sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip olur, insanlarla etkili iletişimde bulunur ve sosyal ilişkilerde başarılı olur. 

8. Hedef kitleye uygun mesaj stratejileri geliştirmeyi bilir. 

9. Geleneksel ve sosyal medya için gerekli olan teknik araçları ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 

10. Bilgi üretim süreçlerinde bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır.

11. İletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahiptir. 

12. Örgütsel iletişim süreçlerine hakimdir, sorunları çözmede bağımsız yada ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

13. Medya planlamasını bilir. 

14. Mesleki anlamda edindiği bilgileri etkili sunum tekniklerini kullanarak paydaşlara aktarır. 

15. Mesleki alanda durum analizi yaparak, rapor sunabilir.

16. Kişi, kurum ve kuruluşların imaj ve itibar yönetimi hakkında bilgi sahibidir.

17. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler planlar. 

18. Halkla ilişkiler ve reklam kampanya süreçlerini bilir. 


Son Güncelleme Tarihi:12.02.2020