Hedefleri

1. Yaratıcı, yenilikçi, üretken, sonuç odaklı, etkili ve sürdürülebilir iletişim kurabilen vizyon sahibi lider iletişimciler yetiştirmek,

2. Temel iletişim literatürüne hakimiyet ve bu bilgileri kullanabilme yeteneği kazandırmak,

3. Yaratıcılığını ve bilgi birikimini evrensel değerler doğrultusunda kullanma becerisini artırmak,

4. İletişim süreçlerini tüm boyutlarıyla bilen, bu süreçleri planlarken ve uygularken etik değerlerden ödün vermeyen profesyonel duruş kazandırmak,

5. Çağdaş, demokratik, çoğulcu,  katılımcı, özgürlükçü iletişim modellerini benimseyen ve destekleyen düşünce yapısı geliştirmek

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2015