Eğitim Amaçları

1. İletişim alanının çok disiplinli ve disiplinlerarası yönünü ele alan bir eğitim vermek,

2. Ulusal ve uluslar arası alanda iletişim alanında içerik üretebilen, tasarlayabilen, yönetebilen iletişim profesyonelleri yetiştirmek,

3. Bilgi teknolojilerindeki son gelişmelerin gerektirdiği kuramsal birikim ve uygulama pratiğini kazandırmak,

4. Hızlı ilerleyen iletişim sektöründe yeni açılacak istihdam olanaklarına uyum ve katkı sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırmak,

5. İlgili sektörlerle yapılacak işbirlikleriyle üretkenliği ve yaratıcılığı özendirmek,

6. İletişimle ilgili alanlarda sorgulama, araştırma yapma, gerekli verileri derleme, değerlendirme ve yeni bilgiler üretmeye ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak,

7. Sürdürülebilir yaşam için toplumsal bilince sahip, çevreye duyarlı, kamu yararını gözeten,  çoğulcu,  katılımcı, özgürlükçü iletişim modellerini benimseyen ve destekleyen düşünce yapısı geliştirmek.

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2015