Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Elif ŞEŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin CANPOLAT
Arş. Gör. Mehtap UYAR

Son Güncelleme Tarihi:22.07.2020