Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı

Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Öğretim Elemanları 
Dr. Öğr. Üyesi Işıl HORZUM KOŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Anakız ERTÜRK
Son Güncelleme Tarihi:01.12.2023