Enerji Teknolojileri Yaz Okulu: Fotovoltaik Teknolojileri Etkinliği Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Yaz okuluna, 30 akademik personel, 41 lisansüstü öğrenci ve 46 lisans öğrencisi olmak üzere toplam 117 kişi katılım sağladı.

Enerji Teknolojileri Yaz Okulu: Fotovoltaik Teknolojileri programında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje Geliştirme ve Takip Daire Başkanı Mustafa Çalışkan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü ve TÜBA-GEBİP Üyesi Prof. Dr. Şule Erten Ela, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Alp Osman Kodolbaş, Tarsus Üniversitesi’nden, TÜBA GEBİP Üyesi Doç. Dr. Mine İnce Ocakoğlu ve Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nden Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, Yaşar Üniversitesi’nden TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Dr. Ertan Arıkan, Üniversitemiz Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan Sürmegözlüer, TÜBA GEBİP Üyesi Doç. Dr. Recep Zan ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Olğar gibi alanlarında uzman kişiler tarafından, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Potansiyeli, Güneş Enerjisi Mevzuatı, Dünyada Yenilenebilir Enerjinin Durumu ve Türkiyenin Potansiyeli, Fotovoltaik Teknolojiler, Fotovoltaiklerin Temelleri, c-Si Fotovoltaik Teknolojilerinin Durumu, Organik Güneş Hücreleri, Boya Duyarlı Güneş Hücreleri, Biofotovoltaik Sistemler, Enerji Teknolojilerinin ve Sistemlerinin Geleceğinde Ar-Ge ve Yeniliğin Önemi, Perovskit Güneş Hücreleri, Binaya Entegre Pv Sistemleri: Bir Uygulama Ve Ekserjetik Değerlendirme, İnce Film Güneş Hücreleri, İki Boyutlu Malzemelerin Fotovoltaik Uygulamaları, c-Si Tabanlı Hjt Güneş Hücreleri ve Fotovoltaik Modül Teknolojileri gibi birçok alanda sunumlar yapıldı.