Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Yöneticisi Sertifika Programı Başvurusu

KAREN, 15 Ağustos 2022- 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Enerji Verimliliği Uzmanları yetiştirmek üzere Enerji Yöneticisi Sertifika Programı (Modül 1+Modül 2) düzenlemektedir.

Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.

Kesin kayıt formu doldurultuktan sonra kursiyerlere karen@kmu.edu.tr tarafından ayrıntılı ödeme bilgilerini içeren onay mailleri gönderilecektir. 

Eğitim Tarihleri: 15 Ağustos 2022- 26 Ağustos 2022

Eğitim Yeri : KMU Yunus Emre Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi 

Eğitim Saatleri: 09:00- 17:00

Eğitim İçeriği için Tıklayınız.

Kayıt için Yapılması Gerekenler: 

1Kesin Kayıt Formunun Online Doldurulması (Çıktı alınmasına gerek yoktur. ) (Kesin kayıt formunu dolduran kursiyer adayların bilgileri KAREN komisyonu tarafından incelenecektir. Kursiyer adayına başvuru yaptığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde kesin kayıt için ödeme bilgileri içeren onay maili gönderilecektir.) 

Enerji Verimliliği Sertifikalandırma Eğitimi Kayıt Formu

Enerji Yöneticisi Bilgi Formu

2- Eğitim bedeli ödeme dekontu (karen@kmu.edu.tr tarafından ödeme bilgileri içeren onay maili iletilecektir. ) 

Not: Kesin Kayıt Formunda yüklenmesi istenen tüm belgelerin asıllarının eğitimin ilk gününde elden teslim edilmesi zorunludur.

Eğitim Ücreti: 3750 TL+KDV (300 TL)

Ücrete Teorik ve Uygulamalı eğitim alanlarına ulaşım ile konaklama dahil değildir.

Genel Müdürlük tarafından açılacak olan sınava kursiyerler, ilgili tebliğde yayınlanan hükümler çerçevesinde ve kurallara uygun olarak kendileri başvuracaklardır.

Sınav için Genel Müdürlüğe ödenmesi gereken sınav bedeli bu ücrete dahil değildir.

Eğitime Katılım Şartı: 27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11.Madde 1. Fıkrası uyarınca enerji yöneticisi eğitimlerine; Mühendislik alanında lisans (4 yıllık program) düzeyinde veya Teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans (4 yıllık program) düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Eğitim Kuralları: Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, Ek-2'de ikinci eğitim modülü olarak belirtilen konularda ön bilgi, ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde yapılacak olan Uygulamalı eğitimlere en az otuzbeş saat devam etme zorunluluğu vardır.

Enerji Verimliliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulamalı eğitim modülüne TMMOB ve bağlı odaları onur kurulları cezaları devam eden kişiler katılamaz.

NOT:Herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır, ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer bildirilir.

NOT:Üniversite gereği durumunda planlanan eğitimlerin tarihlerini değiştirme, iptal etme veya yıl içinde ilave eğitim açma hakkına sahiptir.

NOT:Devamsız olan kursiyerlere sınav hakkı tanınmaz ve kayıt parası iade edilmez.

Her türlü soru ve görüşleriniz için iletişim :

karen@kmu.edu.tr