TÜBİTAK 1004 Projesi: Türkiye Fotovoltaik Platformu

TÜBİTAK 1004 Çağrısı kapsamında, ODTÜ-GÜNAM liderliğinde Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu (TFTP) kurulmuştur. Konsorsiyum 9 farklı kurum/kuruluş ve firmalardan oluşmaktadır. Türkiye’nin yakın geleceğinde önemli bir rol oynaması beklenen GES teknolojilerinin %25 olan yerlilik oranını %80 düzeyine çıkartacak teknolojik alt yapının kurulması hedeflenmiştir. TFTP’nin misyonu, Türkiye’de yüksek verimli Si tabanlı güneş hücresi türleri, fotovoltaik sistemlerde kullanılan ileri malzemeler, fotovoltaik panel teknolojileri ve fotovoltaik güç sistemleri teknolojilerinin teknoloji hazırlık düzeylerinin yükseltilmesi ve sanayiye aktarılmasıdır.

Platform kapsamında “Çift yüzlü heteroeklem güneş hücrelerinin geliştirilmesi” projesi  Dr.Öğr.Üyesi Ayşe SEYHAN yürütücülüğünde 01.04.2021 tarihi itibari ile başlamıştır.